1 липня 1918

Гетьман Української держави Павло Скоропадський підписав Закон про заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету.

22 жовтня

1918

Урочисте відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету.

1919

У структурі університету функціонує п’ять факультетів: історико-філологічний, фізико-математичний, богословський, сільськогосподарський, правничий.

1919

В університеті навчається понад 1400 студентів з Поділля, Галичини, Київщини, Слобожанщини, Степової України, Бессарабії, Чернігівщини, Волині, Полісся, Московської губернії та Прибалтики.

квітень 1920

В університеті працює 10 професорів, 23 приват-доценти, 21 аспірант, 5 лекторів, 1 астроном-наглядач.

2 лютого 1921

Кам’янець-Подільський державний український університет реорганізовано в Інститут теоретичних наук.

26 лютого

1921

Дата первинної реєстрації вищого навчального закладу.

26 лютого

1921

Рішенням колегії Українського головного комітету професійної і спеціальної освіти України за № 30 Інститут теоретичних наук реорганізовано у два самостійні навчальні заклади – Інститут народної освіти та Сільськогосподарський інститут.

лютий 1922

Народний комісаріат освіти УРСР, вперше у практиці Радянської України, дозволив інституту публічно обрати ректора.

9 травня 1922

Ректором Кам’янець-Подільського інституту теоретичних наук став професор П.Г. Клепатський.

1 жовтня 1922

Ректором Кам’янець-Подільського інституту теоретичних наук став професор П.М. Бучинський.

жовтень 1923

Ректором Кам’янець-Подільського інституту теоретичних наук став професор В.О. Геринович.

червень 1925

На базі Кам’янець-Подільського інституту теоретичних наук утворено Кам’янець-Подільське краєзнавче товариство при Всеукраїнській академії наук на чолі з В.О. Гериновичем.

1926-1927

Опубліковано два томи «Записок Кам’янець-Подільського інституту народної освіти».

1928

У Кам’янець-Подільському інституті теоретичних наук запроваджено екстернатну форму навчання.

1928

У Кам’янець-Подільському інституті теоретичних наук розпочали роботу чотиримісячні курси з підготовки абітурієнтів.

03 вересня 1930

Кам’янець-Подільський інститут народної освіти реорганізовано в Кам’янець-Подільський інститут соціального виховання з трирічним терміном навчання.

1933

Арештовано колишніх ректорів: В.О. Гериновича, Ф.А. Кондрацького, П.С. Палька.

1933

Кам’янець-Подільський інститут соціального виховання реорганізовано в Кам’янець-Подільський педагогічний інститут з чотирирічним терміном навчання.

1939

Кам’янець-Подільський педагогічний інститут реорганізовано в Кам’янець-Подільський учительський інститут.

2 липня 1941

Кам’янець-Подільський учительський інститут припинив свою роботу в зв’язку з наближенням фронту.

03 травня

1944

Рішенням Кам’янець-Подільського обкому партії та облвиконкому поновлено роботу Кам’янець-Подільського учительського інституту.

1 вересня 1944

Створено мовно-літературний факультет.

30 січня 1947

Ректором Кам’янець-Подільського учительського інституту став І.С. Зеленюк.

1948-1949 навчальний рік

Рішенням Ради Міністрів СРСР Кам’янець-Подільський учительський інститут з 1948-1949 навчального року реорганізовано в Кам’янець-Подільський педагогічний інститут з чотирирічним терміном навчання.

1948-1949 навчальний рік

Створено факультет фізичного виховання.

1949

Кам’янець-Подільському педагогічному інституту передано приміщення по вул. Татарській,14.

листопад 1949

Арешт студентів у зв’язку з підозрою у націоналізмі.

1951

У структурі інституту функціонує 12 кафедр.

1951-1953

У структурі інституту функціонує 14 кафедр.

1955

У структурі інституту функціонує 10 кафедр.

50-ті роки

12 викладачів Кам’янець-Подільського педагогічного інституту здобули наукові ступені кандидатів наук.

1953-1962

Опубліковано 12 томів «Записок Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту».

1956

Розпорядженням Міністерства освіти УРСР закрито історичний відділ.

1956

Кам’янець-Подільському педагогічному інституту передано двоповерхове приміщення з флігелем і садом (вул. Гагаріна, 47). У двоповерховому приміщенні розмістився факультет фізичного виховання, у флігелі облаштували гуртожиток.

1956

Кам’янець-Подільському педагогічному інституту передано міський стадіон у центрі міста.

1958

Фонди бібліотеки Кам’янець-Подільського педагогічного інституту нараховують 200 тис. примірників.

1956-1957 навчальний рік

Започатковано видання інститутської газети «Радянський студент».

1958-1960

Створено літній спортивний табір у с.Голосків Кам’янець-Подільського району.

1960

Створено факультет педагогіки і методики початкового навчання.

1964

Відновлено історичний відділ у складі історико-філологічного факультету.

1966

Ректором Кам’янець-Подільського педагогічного інституту став І.В. Івах.

1968

Історико-філологічний факультет реорганізовано в історичний та філологічний факультети.

1963

З ініціативи кафедри історії засновано Подільське історико-краєзнавче товариство.

1966

Кам’янець-Подільському педагогічному інституту передано гуртожиток на 550 місць.

1966-1967

У Кам’янець-Подільському педагогічному інституті започатковано навчання студентів з Узбецької РСР (на договірній основі між Міністерствами освіти Української РСР та Узбецької РСР), які здобувають освіту за програмами підготовки вчителів російської мови.

1968

Історичний факультет розміщено за адресою вул.Татарська, 14.

19 вересня 1968

Постановою Ради Міністрів України Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституту присвоєно ім’я В. П. Затонського.

1971

Навчальна площа корпусів Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховує 14 609кв. м..

1971

Контингент студентів – 4 016 осіб.

1972

У головному корпусі відкрито їдальню на 240 місць.

1974

В інституті працює 176 викладачів, з них – 52 (30%) мають наукові ступені.

1974-1975 навчальний рік

Фонди бібліотеки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховують 520 616 примірників.

1975

Навчальна площа корпусів Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховує 17 017кв. м..

1975

Контингент студентів – 4 009 осіб.

1977

Ректором Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського став А.О.Копилов.

1981

В інституті працює 225 викладачів, з них – 78 (35%) мають наукові ступені.

1981

Контингент студентів – 3 936 осіб.

1981

У структурі інституту розпочинає роботу підготовче відділення.

1986

Кам’янець-Подільського державному педагогічному інституту імені В. П. Затонського передано навчальні корпуси Хмельницького технологічного інституту.

1986

Навчальна площа корпусів Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховує 24 017кв. м..

1986

Контингент студентів – 4 105 осіб.

1987

Фонди бібліотеки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховують 750 тис. примірників.

1988

В інституті працює 243 викладачі, з них – 97 (40%) мають наукові ступені.

1992

У структурі інституту розпочинає роботу аспірантура.

1992

Створено дефектологічний факультет.

1993

Створено факультет перепідготовки зі спеціальності «Практична психологія».

1997

Дефектологічний факультет реорганізовано у факультет розвитку людини.

1997

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В. П. Затонського акредитовано за IV рівнем.

28 червня 1997 

Постановою Кабінету Міністрів України за № 628 на базі Кам’янець-Подільського педагогічного інституту створено Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет.

27 вересня 2001

Факультет розвитку людини реорганізовано в Інститут соціальної реабілітації та розвитку людини.

23 жовтня 2001

Створено факультет довузівської підготовки.

24 січня 2002

Ректором Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету став О. М. Завальнюк.

2002

Створено навчально-консультаційний центр Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету у м. Шепетівка Хмельницької області.

2002

Філологічний факультет реорганізовано у факультет української філології та факультет іноземної філології.

26 грудня 2002

Створено факультет післядипломної освіти.

17 березня 2003

Розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 148-р Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет реорганізовано в Кам’янець-Подільський державний університет

січень 2004

Створено відділ рідкісної книги.

червень 2004

Створено Центр огієнкознавства.

30 серпня 2004

Створено природничо-економічний факультет.

30 серпня 2006

Природничо-економічний факультет реорганізовано у природничий та економічний факультети.

30 серпня 2006

Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини реорганізовано в Інститут реабілітології. Створено факультет психології та факультет соціальної реабілітації у структурі Інституту реабілітології.

04 вересня 2006

Відділ аспірантури реорганізовано у відділ аспірантури і докторантури університету.

2 листопада 2006

Факультет довузівської підготовки реорганізовано в Інститут доуніверситетської підготовки.

30 серпня 2007

Ліквідовано Інститут реабілітології. Створено факультет психології та факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології.

28 вересня 2007

Відкрито комп’ютерний читальний зал.

27 листопада 2007

Кам’янець-Подільський державний університет акредитовано за ІV рівнем.

01 січня 2008

Контингент студентів – 8574 особи.

02 січня 2008

Факультет післядипломної освіти реорганізовано в Центр підвищення кваліфікації спеціалістів.

22 січня 2008 

Указом Президента України за № 44/2008 Кам’янець-Подільському державному університету надано статус національного.

08 липня 2008

Кам’янець-Подільський національний університет нагороджено орденом Ломоносова.

20 серпня 2008 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 1119–р Кам’янець-Подільському національному університету присвоєно ім’я Івана Огієнка.

24-26 лютого 2010

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка відзначено дипломом за високі творчі досягнення в іноваційному оновленні національної системи освіти.

27-29 жовтня 2010

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка здобув почесне звання лауреата конкурсу III ступеня, а також бронзову медаль за участь у виставці «Інноватика в освіті України».

18-20 жовтня 2011

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка нагороджено золотою медаллю у рамках ІІІ Національної виставки «Інноватика в сучасній освіті».

01-03 березня 2012

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка нагороджено золотою медаллю та дипломом ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2012».

16-18 жовтня 2012

Університет здобув золоту медаль за перемогу в номінації «Інклюзивна освіта: «Відкрий вікно у світ» у рамках IV Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті»

30 січня 2013

Ректором призначено доктора історичних наук, професора Копилова С.А. (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за № 33-к).

25-27 лютого 2013

Університет здобув золоту медаль за перемогу в номінації «Впровадження творчих педагогічних розробок та надбань в освітній процес» за проект «Інноваційні технології управління якістю компетентнісного становлення майбутнього вчителя» у рамках XVI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013».

28 лютого – 02 березня 2013

Університет здобув золоту медаль за науково-методичний проект у номінації «Упровадження системи компетенцій у навчально-виховний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти» у рамках IV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013».

25 липня – 05 серпня 2013

Студенти університету вибороли 6 нагород на ІX Всесвітніх Іграх (м. Калі, Колумбія).

15-17 жовтня 2013

Університет відзначено дипломами VI міжнародної спеціалізованої виставки «Високі технології – 2013» за перспективні та актуальні наукові розробки в галузі сучасних нанотехнологій.

26 вересня -01 жовтня 2013

Команда Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з наукової аналітики на чолі з завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук професором П.С.Атаманчуком здобула перемогу в ІІІ етапі Європейсько-Азіатської першості з наукової аналітики в рамках Глобального міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAR, Лондон, Великобританія) в галузі «Педагогічні науки».

2014

Команда Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з наукової аналітики на чолі з завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук професором П.С.Атаманчуком здобула перемогу в І етапі Європейсько-Азіатської першості з наукової аналітики у рамках Глобального міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAP, м. Лондон, Великобританія) в галузі «Педагогічні науки».

18-20 березня 2014

Університет здобув гран-прі «Лідер міжнародної діяльності» на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014», організованій Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України та компанією «Виставковий Світ», за високі показники в рейтинговому виставковому конкурсі «Міжнародна діяльність».

18-20 березня 2014

Університет здобув золоту медаль за участь у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача».

21-23 жовтня

2014

Університет відзначено дипломом лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Педагогічна майстерність як інноваційна технологія підвищення якості освіти» та дипломом за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти в рамках VІ Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті», організованому Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України та компанією «Виставковий Світ».

2014

Університет внесено до реєстру інформаційно-наукової системи бази даних Scopus (ID: 60104914). Більше 100 праць науковців університету внесено до бази Європейської математичної інформаційної служби (EMIS) та бази даних zbMATH.

12-14 березня 2015 

Університет здобув золоту медаль за кращу роботу в номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді» в рамках VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015», організованій Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України і компанією «Виставковий Світ».

2015

У рейтингу прозорості національних ВНЗ України адміністративна прозорість університету оцінена 17,6 балами з 20 можливих, і за цим показником університет посів друге місце після Національного університету «Києво-Могилянська академія» з-поміж 96 національних вишів України.

12-28 червня

2015

Студенти університету вибороли 7 нагород на І Європейських іграх (м. Баку, Азербайджан).

2015

Студенти університету вибороли 78 медалей (41 золота, 20 срібних та 17 бронзових) на ХІІ літній Універсіаді України.

20-22 жовтня 2015

Університет нагороджено дипломами лауреата конкурсу І ступеня у номінаціях «Електронний освітній ресурс» (навчальний посібник «An Introduction to Old English» («Вступ до давньоанглійської мови») та «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога» за видатні науково-практичні досягнення в освіті у рамках VII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародної виставки закордонних навчальних закладів «World Edu – 2015».

22 грудня 2015 

Університет відзначено кубками, почесними дипломами та подякою Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за якісний рівень спортивно-масової роботи у виші та підготовку спортсменів високої кваліфікації для збірних національних команд України. Зокрема, у номінації «Загальнокомандний залік серед вищих навчальних закладів, які взяли участь у змаганнях XII літньої Універсіади України 2015 року (абсолютна першість)», університет посів призове ІІІ місце, у номінації «Командний залік серед вищих навчальних закладів» – І місце в ІІ категорії.

17-19 березня 2016

Університет нагороджено золотою медаллю та дипломом за перемогу в тематичній номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться у складних життєвих ситуаціях» у рамках VII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та ІІІ Міжнародної виставки закордонних навчальних закладів «World Edu».