Відділ Телефон
Ректор 3-16-31
Приймальня 3-05-13
Факс 3-07-83
Перший проректор 3-05-23
Проректор з науково-педагогічної роботи 3-16-22
Проректор з наукової роботи 3-33-61

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ профорієнтаційної роботи, працевлаштування, моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

5-19-57
Навчальний відділ 3-86-66
Відділ кадрів

 3-02-37

3-16-43

 Загальний відділ   3-16-21
Головний бухгалтер 5-19-56
Бухгалтерія 3-38-00
Планово-фінансовий відділ 3-56-68
Навчально-методичний відділ 3-16-48
Відділ міжнародних зв’язків 3-88-43
Заочний відділ 3-08-03
Відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти 3-03-09
Відділ аспірантури та докторантури 3-33-61
Архівно-інформаційний відділ 7-42-09
Директор бібліотеки 3-37-30
Заступник директора бібліотеки 3-38-75
Центр інформаційних технологій 5-02-80
Завідувач практики університету, вчений секретар 5-19-58
Юридичний сектор 5-19-54
Редакційно-видавничий відділ 3-16-42
Деканат історичного факультету 7-62-23
Деканат факультету української філології та журналістики 3-12-13
Деканат факультету іноземної філології 3-94-66
Декан педагогічного факультету 3-34-91
Деканат педагогічного факультету 3-34-92
Деканат факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 7-63-68
Декан економічного факультету 7-40-97
Деканат економічного факультету 7-40-97
Деканат природничого факультету 7-41-66
Деканат факультету фізичної культури 3-12-03
Деканат фізико-математичного факультету 3-16-01
Адміністративно-господарський відділ 3-04-93
Профком 3-18-22
Стадіон 9-17-62
Медпункт 3-17-21
Їдальня 3-16-71
Склад 3-36-61
Кафедра всесвітньої історії 7-61-14

Кафедра педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

3-13-43
Кафедра політології та соціології 2-39-07
Кафедра військової підготовки офіцерів запасу 5-02-50

Сторожі:

 
навчального корпусу № 1 3-16-32
навчального корпусу № 2 2-54-42
навчального корпусу № 3 2-55-32
навчального корпусу № 4 3-18-42
навчального корпусу № 6 3-34-92
навчального корпусу № 9 2-44-74

Чергові:

 
гуртожитку № 1 3-17-21
гуртожитку № 2 2-55-58
гуртожитку № 3 3-16-41
гуртожитку № 4 3-24-72
гуртожитку № 5 3-18-78
гуртожитку № 6 3-48-67