Адреса:
вул. Татарська, 14, м. Кам’янець-Подільський, 32300
Тел.:
e-mail:
kaf_ecolog@kpnu.edu.ua
Cайт кафедри:
ecolog.kpnu.edu.ua

фото кафедра2
Склад кафедри:

Завідувач – ЛЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ,
доктор сільськогосподарських наук, професор
Федорчук Іван Вікторович – кандидат біологічних наук, доцент
Чернюк Ганна Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент
Оптасюк Сергій Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент
Душанова Тетяна Віленинівна – старший викладач
Ліщук Анастасія Василівна – асистент 
Шаравара Віталій Вікторович – асистент
Дмитрук Сергій Іванович – асистент

Зовнішні сумісники:
Одукалець Інна Олександрівна – асистент 
Тимчук Сергій Сергійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 

Внутрішні сумісники:
Любінська Людмила Григорівна – доктор біологічних наук, професор
Григорчук Інна Дмитрівна – кандидат біологічних наук, доцент
Козак Максим Іванович – кандидат біологічних наук, доцент

 

Дисципліни:

біохімія, вступ до спеціальності, генетика популяцій, генетика популяцій/методологічні аспекти екології, геологія, геоморфологія, гідрологія, гідрологія з основами гідробіології, екологічна безпека, екологічна генетика, екологічна експертиза, екологічна інформація комунікація та співробітництво, екологічна освіта та виховання, екологічна стандартизація і інспектування, екологія, екологія людини, економіка екологічних проблем (економіка природокористування), економіка природокористування, загальна екологія та неоекологія, загальна екологія (екобіотехнологія), загальна екологія (основи екологічної токсикології), загальна екологія (радіоекологія), загальна екологія (сільськогосподарська екологія), загальна екологія (соціальна екологія), загальна хімія, заповідна справа, інженерна екологія (більш чисте виробництво), інженерна екологія (водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води), інженерна екологія (екологічна паспортизація території і підприємств), інженерна екологія (урбоекологія), інженерна екологія (утилізація і рекуперація відходів), коструктивна географія, математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації, сетеорологія і кліматологія, методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, методика викладання географії у вищій школі, методика викладання екології у вищій школі, моніторинг довкілля, моніторинг довкілля (нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище), моніторинг екологічних систем  (моделювання та прогнозування стану довкілля), національна та міжнародна екополітика/організація екологічної безпеки туристичної діяльності, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, організація управління в природоохоронній діяльності, основи гідробіології, основи екології, охорона атмосферного повітря, охорона природи з основами екології, палеоландшафтознавство, популяційна екологія, популяційна екологія/ ландшафтне проектування та дизайн, природозберігаючі технології/ ландшафтне проектування та дизайн, природоохоронне законодавство та екологічне право, розміщення продуктивних сил і економічне районування, системний аналіз якості навколишнього середовища, сільськогосподарська екологія, стратегія сталого розвитку, техноекологія, управління та поводження з відходами, фізична географія (біогеографія та районування україни), харчова хімія, хімія, хімія аналітична, хімія органічна, хімія фізична і колоїдна