Адреса:

вул. Огієнка, 61 м. Кам’янець-Подільський, 32300

 

e-mail: kaf_bio@ukr.net

kaf_biology
Склад кафедри:

Завідувач – ЛЮБІНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА, доктор біологічних наук, професор
Матвєєв Микола Дмитрович, кандидат біологічних наук, професор
Оптасюк Ольга Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент
Козак Максим Іванович, кандидат біологічних наук, доцент
Григорчук Інна Дмитрівна, кандидат біологічних наук, доцент
Тарасенко Мар’ян Олексійович, кандидат біологічних наук, доцент
Казанішена Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Сущева Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Тимчук Тетяна Миколаївна, кандидат біологічних наук, асистент

Колодій Валентина Анатоліївна, старший викладач
Гордій Наталія Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший викладач
Рубановська Наталія Василівна, асистент, магістр
Решетник Ірина Василівна, старший лаборант
Повзенюк Вікторія Анатоліївна, старший лаборант
Меліксетян Альона Оганесівна, старший лаборант
Блашкова Олена Миколаївна, старший лаборант

Внутрішні сумісники:

Любинський Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор
Жигульова Евеліна Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент

Зовнішні сумісники:

Супрович Тетяна Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор

Дисципліни:

цитологія та гістологія з основами ембріології, ботаніка, зоологія, вступ до спеціальності, основи наукових досліджень, біологія (теорія біологічної систематики), мікологія, біометрія, біологія, мікробіологія і вірусологія, методики навчання біології, анатомія людини, фізіологія рослин, ботаніка (основи флористики), ботаніка (флора і рослинність подільського регіону), ботаніка (основи мікроморфологічних досліджень), квітникарство, ботаніка (флора україни), зоологія (фауна україни), біогеографія, основи сільського господарства, фізіологія людини і тварини, генетика з основами селекції, еволюційне вчення, молекулярна генетика, етологія, біологія (популяційна біологія рослин), фізіологічні основи рухової діяльності, біохімія клітин, методика наукових досліджень, теоретичні та практичні аспекти фізіології та валеології, фітопатологія, аналіз даних в біологічних дослідженнях, прикладна ботаніка, генетика популяції, менеджмент природно-заповідного фонду, природнича музеологія, фітоценологія, імунологія

Спецкурси:

«Генетика людини», «Квітникарство», «Основи мікроморфологічних досліджень».

 

Польові практики з:

морфології  та анатомії рослин, систематики рослин, зоології безхребетних, зоології хребетних, фізіології рослин, методики навчання біології.

Лабораторії: Лабораторія фізіології людини і тварин та фізіології ВНД. Лабораторія анатомії людини. Лабораторія вікової фізіології, шкільної гігієни та валеології. Лабораторія біохімії. Лабораторія неорганічної та органічної хімії. Лабораторія аналітичної та фізколоїдної хімії.