Адреса:вул. Татарська, 14, м. Кам’янець-Подільський, 32300

Тел.:

e-mail:

anatome@kpnu.edu.ua

kaf_anatomy
Склад кафедри: Завідувач – ПЛАХТІЙ ПЕТРО ДАНИЛОВИЧ, кандидат біологічних наук, професор
Молєв Валерій Павлович – кандидат медичних наук, доцент
Сущeва Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Тимчук Тетяна Миколаївна – кандидат біологічних наук, асистент
Рoговик Леон Йосипович – кандидат хімічних наук, доцент
Циганівська Оксана Іванівна – асистент
Трофімова Лiлія Станіславівна – асистент
Дисципліни: «Основи валеології», «Методика викладання валеології з основами БЖД в початковій школі», «Анатомія, фізіологія, патологія дитини з основами генетики», «Фізіологія (ВНД з віковою) з основами генетики»,«Основи медичних знань і охорона здоров’я дітей», «Основи медичних знань»,«Вікова фізіологія і валеологія», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Хімія з основами біогеохімії», «Хімія аналітична та фізико-хімічний аналіз», «Хімія неорганічна», «Хімія органічна», «Хімія фізколоїдна»,«Загальна хімія», «Хімія аналітична», «Валеологія», «Біохімія», «Фізіологія праці», «Загальна хімія з основами геохімії», «Анатомія людини», «Фізіологія людини і тварин», «Фізіологія ВНД», «Фізіологія праці», «Теоретичні та практичні аспекти фізіології», «Педіатрія», «Основи екології».
Лабораторії: Лабораторія фізіології людини і тварин та фізіології ВНД. Лабораторія анатомії людини. Лабораторія вікової фізіології, шкільної гігієни та валеології. Лабораторія біохімії. Лабораторія неорганічної та органічної хімії. Лабораторія аналітичної та фізколоїдної хімії.