Адреса:кабінет № 407, вул. Уральська, 1/б, м.Кам`янець-Подільський, 32300

Тел.: (03849) 3-34-91,
3-34-92

e-mail:

kaf_doshkil@kpnu.edu.ua

kaf_doshkil
Склад кафедри:

Завідувач – БAБЮК ТЕТЯНA ЙОСИПІВНA, кандидат педагогічних наук, доцент;
Борейкo Олeксій Стaніславович – кандидат педагогічних наук, доцент
Бахмaт Натaля Вaлеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Ватaманюк Гaлина Петрівнa – кандидат педагогічних наук, асистент
Гoрдійчук Мaр’яна Сидорівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Гaламанжук Лeся Людвигівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Гaзіна Іринa Олександрівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Гнaтенко Ольгa Сергіївнa – кандидат фізико-математичних наук, доцент
Дeмчик Кaтерина Іванівнa – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Кaньоса Натaля Григорівнa – кандидат психологічних наук, доцент
Кузь Іннa Анатоліївнa – кандидат біологічних наук, асистент
Ткaчук Гaлина Петрівнa – кандидат педагогічних наук, професор
Дoвгань Оленa Сергіївнa – старший викладач
Кoвальчук Анaтолій Федорoвич – старший викладач
Олiйник Оленa Михайлівнa – асистент
Ковaльчук Іринa Анатоліївнa – асистент
Поповa Ольгa Юріївнa – асистент

Дисципліни:

«Людина і світ» з методикою викладання, актуальні проблеми гри в дошкільному віці, актуальні проблеми педагогіки початкової освіти, актуальні проблеми сучасного дитинства, вступ до спеціальності, гендерне виховання, гендерна педагогіка, діагностика якості педагогічного процесу в ДНЗ, дошкільна лінгводидактика, ейдетика в дошкільній освіті, екологічний простір сучасного ДНЗ, елементи історії математики в початковій школі, інноваційні підходи до вивчення галузі «Технології», інноваційні технології навчання в ДНЗ, історія дошкільної педагогіки, каліграфія, краєзнавство в навчально-виховному процесі ДНЗ, культура навчальної діяльності, математика, методика викладання дошкільної педагогіки, методика викладання математики, методика викладання методики математики початкової школи у вищій школі, методика викладання методики природознавства та суспільствознавства початкової школи у вищій школі, методика викладання методики української мови та літературного читання початкової школи у вищій школі, методика викладання образотворчого мистецтва в початкових класах, методика викладання природознавства, методика викладання російської мови, методика викладання української мови, методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах, методика музичного виховання, методика музичного виховання в початкових класах, методика навчання елементів грамоти в ДНЗ, методика навчання літературного читання, методика навчання освітньої галузі «Математика», методика навчання освітньої галузі «Природознавство», методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», методика навчання основам здоров’я, методика навчання російської мови, методика навчання української мови, методика навчання української мови в ДНЗ з іншомовним режимом, методика наукових досліджень, методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей, методика природознавства, методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ, методика роботи з дитячою книжкою в ДНЗ, методика фізичного виховання дітей, методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку, методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку, навчання та виховання дітей різновікових груп, навчання та виховання дітей у групах короткочасного перебування, наступність роботи ДНЗ та початкової школи, образотворче мистецтво з методикою викладання, образотворче мистецтво з методикою навчання, оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей, ознайомлення дітей з суспільним довкіллям, організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі, організація ігрової діяльності в дошкільному віці, організація музично-театралізованої діяльності в ДНЗ, організація предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу, організація приватного ДНЗ, організація управління дошкільною освітою, організація діяльності дітей в умовах ЗІТ, основи наукових досліджень, основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей, основи педагогічної майстерності, основи природознавства, основи природознавства з методикою, основи соціалізації особистості, особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах дошкільного навчального закладу, педагогіка дошкільна, педагогічна інноватика в дошкільній освіті, порівняльна педагогіка, постінтернатна адаптація дітей-сиріт, початковий курс математичної логіки, пропедевтика вивчення елементів теорії ймовірностей у початковій школі, розв’язування складних арифметичних завдань, соціальний супровід сім’ї, співи та музична література, сучасне програмне забезпечення ДНЗ, сучасні тенденції раннього розвитку дітей, сучасні технології системи професійної орієнтації вихованців ЗІТ, теоретико-методичні основи викладання методик дошкільної освіти у вищій школі (дошкільна лінгводидактика), теоретико-методичні основи викладання методик дошкільної освіти у вищій школі (основи природознавства з методикою), теоретико-методичні основи викладання методик дошкільної освіти у вищій школі (теорія та методика формування елементарних математичних уявлень), теорія і технологія розвитку дитячої художньої творчості, теорія та методика музичного виховання, теорія та методика виховання, теорія та методика розвитку рідної мови дітей, теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами, теорія та методика співпраці з родинами, теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти, теорія та методика формування елементарних математичних уявлень, теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників, технології вивчення галузі «Математика», технології вивчення галузі «Мови і літератури», технології вивчення галузі «Природознавство», технології вивчення галузі «Технології», технології вивчення галузі «Суспільствознавство», трудове навчання з практикумом, удосконалення графічних навичок письма, художня праця, художня праця та основи дизайну, школознавство.