Адреса:

кабінет № 406, вул. Уральська, 1/б, м.Кам`янець-Подільський, 32300

Тел.:

(03849) 3-34-91, 3-34-92

e-mail:

kaf_movoznavstva@kpnu.edu.ua

IMG_4059
Склад кафедри: Завідувач – ГУДИМА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, кандидат філологічних наук, доцент;

Трeтяк Натaлія Волoдимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Мaртiна Олeся Волoдимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Мєлєкєсцевa Нaталія Василівнa – кандидат філологічних наук, старший викладач
Олинeць Тетянa Василівнa – кандидат педагогічних наук, асистент
Тoрчинськa Зoя Костянтинівнa – старший викладач

Дисципліни:

українська мова (за професійним спрямуванням), сучасна українська мова з практикумом, культура мовлення та виразне читання, українознавство, риторика, основи культури і техніки мовлення,  основи риторики в початковій школі, комунікативна і прикладна лінгвістика, практична стилістика української мови, лінгвістичний аналіз тексту, українська родина, методика навчання іноземної мови, іноземна мова (англійська/ німецька), англійська література, німецька література, практичний курс (англійської/ німецької) мови, теоретичний курс сучасної (англійської /німецької) мови, лінгвокраїнознавство, шкільний курс (англійської/ німецької) мови, практикум з іноземної (англійської/ німецької) мови, інноваційні технології навчання (англійської/ німецької) мови, теоретичний курс іноземної (англійської/ німецької) мови, практика усного та писемного мовлення (англійська /німецька).