Кафедра педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

Адреса:

вул. Уральська, 1/б, м. Кам`янець-Подільський, 32300

Тел.:  (03849) 3-34-91, 3-34-92

e-mail: 

kaf_pedagog@kpnu.edu.ua

 

 

 

Склад кафедри: Завідувач – КУЧИНСЬКA ІРИНA ОЛЕКСІЇВНA, доктор педагогічних наук, професор;
Федoрчук Елеонорa Іванівнa – кандидат педагогічних наук, професор
Фрaнчук Тетянa Йосипівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Вoнсович Вaлентина Пaвлівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Конькoвa Тетянa Іванівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Присaкар Волoдимир Васильoвич – кандидат педагогічних наук, доцент
Горбатюк Оксaна Вaсилівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Тришнeвська Геленa Броніславівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Федoрчук Віктoрія Віктoрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Гурський_ Волoдимир Агафaнгелович – кандидат педагогічних наук, доцент
Лeбiдь Іннa Юхимівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Дуткo Олeна Миколаївнa – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Сeсaк Івaн Вaсильович – кандидат історичних наук, старший викладач
Кoвaльчук Геннaдій Петрoвич – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Пoліщук Світлaна Вікторівнa – кандидат педагогічних наук, асистент
Дисципліни: педагогіка, вибрані питання педагогіки і психології, основи педагогіки, історія педагогіки, основи педагогічної майстерності, етнопедагогіка, освітні технології, педагогіка вищої школи, вища школа України і болонський процес