Адреса: вул. Польський ринок, 6,
м. Кам’янець-Подільський, 32300

Тел.: (03849) 2-70-64

e-mail: kaf.sotsped@yandex.ua

 
Склад кафедри:

Мельник Людмила Пилипівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Співак Віталій Іванович – декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент
Чобітько Микола Григорович – доктор педагогічних наук, професор
Опалюк Олег Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент
Сербалюк Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент
Гевчук Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Дідик Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент
Мельник Жанна Василівна – кандидат психологічних наук, старший викладач
Раєвська Яна Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший викладач
Данилюк Олена Іванівна – кандидат економічних наук, старший викладач
Опалюк Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, асистент
Дудко Катерина Михайлівна – старший лаборант кафедри

Дисципліни:

актуальні проблеми соціального захисту, актуальні проблеми соціальної допомоги, актуальні проблеми соціальної педагогіки, актуальні проблеми соціальної політики, аудит у соціальному забезпеченні, ведення професійної документації, види, способи надання та звітність соціальних послуг, вступ до спеціальності «соціальне забезпечення», вступ до спеціальності «соціальна робота», громадський та приватний сектор в соціальній допомозі, державне регулювання та система соціального захисту україни, діагностика у сфері соціального забезпечення, етика і психологія сімейного життя, етнопсихологія, ефективні комунікації в соціальній сфері, життєтворчість особистості, захист прав людини: міжнародні стандарти та практика, інноваційна діяльність у соціальному забезпеченні, інноваційні моделі надання соціальних послуг, інноваційні технології в соціальній допомозі, інституційне забезпечення соціальної сфери, історія доброчинності і меценатства, історія соціального виховання на поділлі, історія соціальної допомоги, історія соціальної роботи, конституційно-правові основи місцевого самоврідування, маркетинг соціальних послуг, медико-соціальний патронаж, менеджмент соціально-педагогічної роботи, методи соціально-виховної роботи, методи нарахування соціальних виплат, методи нарахування соціальної допомоги, методика викладання предмету «людина і світ», методика організації волонтерського руху, методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями, організація волонтерської діяльності, організація діяльності державних і спеціалізованих служб, організація і методика соціально-педагогічного тренінгу, організація роботи з різними соціальними групами, основи здорового способу життя, основи красномовства, основи охорони праці в соціальній сфері, основи професійної творчості в соціальній сфері, основи профорієнтаційної роботи, основи психогігієни, основи психотерапії, основи психокорекції та психотерапії, основи соціально-педагогічних досліджень, основи соціально-правового захисту, основи соціального консультування, основи соціальної педагогіки, основи сценарної роботи соціального педагога, оцінки потреб громади, оцінка потреб дитини, педагогіка сімейного виховання, педагогічна геронтологія, пенсійна система україни, персонологія, персонологічні теорії, політична психологія, правове регулювання соціальної сфери, правове забезпечення системи соціального захисту, правові засади соціальної роботи, практикум консультування в системі призначення та виплат соціальних послуг, прикладні методики, прикладні методики в соціальній роботі, психологічні основи діяльності працівника соціальної сфери, психолого-медико-педагогічні аспекти соціальної допомоги, психологічні основи соціальної роботи, психолого-педагогічна терапія, рекламно-інформаційні технології, робота з різними категоріями населення, самоорганізація особистості, соціалізація особистості, соціальна експертиза, соціальна економіка, соціальна і демографічна статистика, соціальна молодіжна політика, соціальна педагогіка, соціальна профілактика, соціальна психологія, соціальна робота в громаді, соціальна робота в закладах різного типу, соціальна робота в сфері зайнятості, соціальна робота в україні, соціальна робота з різними групами клієнтів, соціальне гувернерство, соціальне партнерство, соціальне страхування, соціальний аудит та інспектування, соціальний захист дитинства, соціальний супровід в соціальному забезпеченні, соціальний супровід дітей трудових мігрантів, соціальний супровід сім’ї, соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки, соціально-педагогічна робота в закладах освіти, соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля, соціально-педагогічне консультування, соціально-педагогічне проектування, соціально-психологічна реабілітація, соціально-психологічна реабілітація різних категорій населення, спеціалізовані соціальні служби, спеціалізовані служби в соціальній сфері, спецкурс «психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування», страхові послуги, страхові послуги в соціальній сфері, суспільно-політичні зміни в сучасному суспільстві, сучасні комунікативні технології в соціальній сфері, теорії особистості, теорія і практика соціальної допомоги, теорія соціальної допомоги, теорія соціальної роботи, технології роботи з дітьми вулиці, технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах, технології роботи соціального працівника в зарубіжних країнах, технології соціальної допомоги, технології соціальної роботи, технології соціально-педагогічних досліджень, технології соціально-педагогічної роботи, технології соціально-педагогічної роботи за місцем проживання, тренінг комунікативної компетентності, тренінг особистісного росту, тренінг самопізнання, тренінг соціального лідерства, управління людськими ресурсами, управління людськими ресурсами в соціальній сфері, фінансове забезпечення соціальної допомоги, фінансовий менеджмент в соціальному забезпеченні, формування здорового способу життя