Адреса: вул. Польський ринок, 6,
м. Кам’янець-Подільський, 32300

Тел.: (03849) 2-70-64

e-mail: kaflogoped@ukr.net

 
Склад кафедри:

Гаврилов Олексій Вікторович – завідувач кафедри кандидат психологічних наук, доцент
Гаврилова Наталія Степанівна – кандидат психологічних наук, наук, доцент
Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент
Мілевська Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Сімко Алла Володимирівна – кандидат психологічних наук, старший викладач
Галецька Юлія Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, асистент
Бєлова Олена Борисівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Лісова Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, асистент
Константанів Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Ткач Оксана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, асистент
Поліщук Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, асистент (сумісник)
Михайловська Лідія Миколаївна – старший лаборант

Дисципліни:

 

актуальні питання логопедії, актуальні питання спеціальної методики української мови і математики, актуальні питання спеціальної педагогіки / робота з немовленнєвими дітьми, альтернативна комунікація, загальна, вікова та педагогічна логопсихологія, інноваційні технології в корекційній роботі , інноваційні технології в логопедії, корекційна робота з агресивними дітьми, корекція навчальної діяльності у молодших школярів з ТПМ, корекція порушень психічного розвитку дітей з ТПМ, логогімнастика, логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок, логопедична робота в андрогогіці, логопедична робота з дітьми з порушеннями аналізаторів, логопедичний масаж, логопедія, логопедія з практикумом, логопедія з практикумом: науково-теоретичні основи, логопедія з практикумом: порушення писемного мовлення, логопедія з практикумом: порушення темпо-ритмічної організації мовлення, логопедія з практикумом: системні порушення мовлення, логопедія з практикумом: фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення, логопсихологія, логоритміка, логоритміка з методикою, логоритміка з методикою викладання, методи відбору у спеціальні заклади для дітей з ТПМ, методика викладання логопедії, методика викладання логопедії та спеціальної психології у вищій школі, методика викладання основ побутової фізики та хімії, методика викладання спеціальної психології, методика корекції артикуляційної моторики, методика корекції психічних порушень у дітей з ТПМ, методика корекції психічних порушень у дітей з тпрв, методика логопедичної роботи з дітьми з комбінованими порушеннями, методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ, нейропсихологічні основи логопедії, нормативно-правові основи логопедичної роботи, образотворча діяльність з методикою, образотворча діяльність з методикою викладання, образотворче мистецтво з методикою, образотворче мистецтво з методикою / ручна праця з методикою, основи патопсихології та психотерапія, основи правового виховання розумово відсталих школярів, основи психокорекції та психоконсультування осіб з ТПМ, основи психотренінгу осіб з ТПМ, подолання підвищеного рівня агресії у дітей з пмр, правові основи соціального захисту дітей з особливостями психофізичного розвитку, практикум з формування професійних якостей логопеда, пропедевтика мовленнєвих порушень, пропедевтика мовленнєвих порушень , психологічна реабілітація, рання логопедична корекція, ручна праця з методикою, ручна праця з методикою викладання, соціальна логопсихологія, спецметодика географії, спецметодика математики, спецметодика математики з основами математики, спецметодика побутової фізики та хімії, спецметодика початкового навчання мови, спецметодика природознавства, спецметодика розвитку мовлення, спецметодика соціально-побутової орієнтації, спецметодика української мови, спецметодика фізичного виховання, спецметодика фізичного виховання / спецметодика формування початкових математичних умінь, спецметодика формування елементарних математичних уявлень, спецметодика формування початкових математичних умінь, спецметодика я і україна, спецпедагогіка з історією, сучасні логопедичні техніки, трудове навчання з методикою, трудове навчання з методикою / інформаційні технології та технічні засоби спеціального навчання, фізична реабілітація осіб з вадами мовлення, формування соціальної компетентності у дітей з ТПМ