Адреса:
кабінет №35, вул. Татарська 14, м. Кам’янець-Подільський, 32300
e-mail:
kaf_rus_history@kpnu.edu.ua
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Склад кафедри: Завідувач – РИБAК IВАН ВAСИЛЬОВИЧ, кандидат історичних наук, професор, член кореспондент УАІН
Прoкопчук Вiктор Степанoвич – доктор історичних наук, професор
Хoптяр Юрiй Анатолійoвич кандидат історичних наук, професор
Гуцaл Анатолiй Федoрович – доцент
Бaженов Олексaндр Львoвич – кандидат історичних наук, доцент
Глушкoвецький Анатoлій Леoнідович – кандидат історичних наук, доцент
Лубчинcький Андрiй Анатолiйович – кандидат історичних наук, доцент
Адамoвський Вoлодимир Іванoвич – кандидат історичних наук , доцент
Климчyк Людмилa Вікторівнa – кандидат історичних наук, старший викладач
   
Дисципліни: історія Росії, історія первісного суспільства, основи антропології, основи антропології (політологія денна, заочна), спеціальні історичні дисципліни, новітня історія Росії Археологія, джерелознавство історії Росії, історіографія народів Росії, історична бібліографія, історична термінологія, етнологія, аграрна історії України, алеографія, шкільне краєзнавство, країни СНД І Балтії, електроно – обчислювальна техніка в іст. досл., сучасні археологічні дослідження, історія українського конституалізму, конст. пр. зарубіжних країн, правознавство, документознавство, основи конституційного права, правові аспекти укр. нев. зак., правові основи масової комунікації, правові основи діяльності вищої школи, етнографія