Адреса:
кабінет № 36, вул. Татарська 14, м. Кам’янець-Подільський, 32300
Тел.:
(03849) 2-41-08
e-mail:
kaf_history@kpnu.edu.ua

Сайт:

kvi.kpnu.edu.ua

kafedra
Склад кафедри:

Завідувач – СТЕПAНКОВ ВAЛЕРІЙ СТЕПAНОВИЧ, доктор історичних наук, професор 

Кoпилов Сергiй Анатолiйович – доктор історичних наук, професор
Бaженов Лeв Вaсильович – доктор історичних наук, професор
Гaзін Волoдимир Прoкопович – доктор історичних наук, професор
Лисенкo Олекcандр Євгенoвич – доктор історичних наук, професор
Mицик Юрiй Андрiйович – доктор історичних наук, професор
Oпря Анатoлій Волoдимирович – кандидат історичних наук, професор
Гyменюк Анатoлій Oлексійович – кандидат історичних наук, доцент
Oпря Ігoр Анатолiйович – кандидат історичних наук, доцент
Борoвець Івaн Івaнович – кандидат історичних наук, доцент
Дубінcький Вoлодимир Анатoлійович – кандидат історичних наук, доцент
Югa Oлександр Анатoлійович – старший викладач
Вeрстюк Волoдимир Вiкторович – старший викладач
Телiга Андрiй Антoнович – асистент

Дисципліни: історія Стародавнього Сходу, історія Стародавньої Греції та Риму, Вступ до спеціальності, Основи наукових досліджень, Історія середніх віків, Азія і Африка в середні віки, Нова історія країн Європи і Америки, Методика викладання історії, Історія зарубіжної культури, Нова історія країн Азії і Африки, Новітня історія країн Європи і Америки, Новітня історія країн Азії і Африки, Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи та Америки, Історіографія всесвітньої історії, Українська національна ідея XVII-XVIII ст., Політичні системи зарубіжних країн, Методика викладання історичних дисциплін у ВНЗ, Україна у світовому інтеграційному процесі, Історія краєзнавчих досліджень в Україні, “Етнодемографічний чинник в новітній історії” /спецкурс/, “Проблеми міжнародних відносин сучасності” /спецкурс/, “Проблеми історії християнської церкви” /спецкурс/, “Джерела національно-визвольної боротьби українського народу середини XVII ст.” /спецкурс/, “Технологія уроку історії в старшій школі” /спецкурс/, “Українська православна церква і сучасні політичні процеси” /спецкурс/, “Історія української еміграції” /спецкурс/, “Викладання історії в зарубіжній школі” /спецкурс/, “Галицько-Волинська держава в історії країн Центрально-Східної Європи” /спецкурс/, “Історія світової цивілізації” /спецкурс/