Адреса:
вул. Татарська 14, м. Кам’янець-Подільський, 32300
Тел.:
(03849) 2-39-07
e-mail:
kaf_politology@kpnu.edu.ua

Сайт:

politsockaf.kpnu.edu.ua

Склад кафедри: Завідувач – ВОНСОВИЧ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, доктор політичних наук, доцент
Білецька Тетяна Вікторівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри
Вонсович Геннадій Борисович – кандидат історичних наук, доцент кафедри
Вінничук Ольга Василівна – кандидат політичних наук, доцент
Городецький Олександр Олександрович – кандидат філософських наук, доцент
Ігнатьєва Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент
Кобильник Василь Володимирович – проректор з науково-методичної роботи, кандидат політичних наук, доцент кафедри
Маркітантов Вадим Юрійович – кандидат політичних наук, доцент кафедри
Нечитайло Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор кафедри
Рибщун Олександр Вікторович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри
Чабанов Василь Григорович – кандидат філософських наук, асистент кафедри
Дисципліни: бюрократія і політика, виборчі системи держав світу, вступ до спеціальності, геополітика, глобальна соціальна політика, громадянське суспільство, державне будівництво України, державне управління і місцеве самоврядування, етнополітологія, загальна теорія політики, засоби масової інформації та політика, зв’язки з громадськістю, зовнішня політика України, іноземна мова професійного спрямування, історія зарубіжних політичних вчень, історія політичної думки в Україні, історія та теорія демократії, історія та теорія політичних партій, кількісні методи політологічних досліджень, кратологія, методика викладання соціально-політичних дисциплін у вищій школі, методика викладання суспільно-політичних дисциплін, міжнародні організації, національні проблеми сучасного світу, некласична політична теорія, основи науково-дослідної роботи, основи організації наукових досліджень, педагогіка вищої школи, політика і права людина в Україні, політика і особа, політика і економіка, політика і релігія, політична антропологія, політична глобалізація, політична етика, політична ідеологія, політична іміджелогія, політична історіографія, політична конфліктологія, політична культура, політична мова, політична психологія, політична регіоналістика, політична реклама, політична соціологія, політична філософія, політичні інститути і політичні процеси в Україні, політичний аналіз і прогноз, політичний менеджмент, політичні проблеми європейської інтеграції, політичні системи і режими сучасності, політичні еліти і лідерство, політичні цінності, політологія, політологія міжнародних відносин, політологічна теорія держави, порівняльна політологія, посткомуністичні трансформаційні процеси в країнах ЦПСЄ, прикладна політологія, проблеми соціального управління, психодіагностика, психологія вищої школи, світовий політичний процес і геополітика, системний аналіз у політології, соціальна психологія, соціальна статистика, соціологія, соціологія масової комунікації, сучасна зарубіжна політологія, сучасні теорії модернізації, теоретичні та методологічні проблеми політологічних досліджень, теорія міжнародних відносин, філософія політики
Лабораторії: Лабораторія обчислювальної техніки №22