istfak

Адреса: вул. Татарська, 14,
м. Кам’янець-Подільський, 32300
Тел.: (03849) 2-50-57
e-mail: dec_history@kpnu.edu.ua

Адреса офіційного сайту:

history.kpnu.edu.ua

Деканат:

Декан факультету
ДУБIHСЬКИЙ ВОЛOДИМИР АНАТOЛІЙОВИЧ, кандидат історичних наук, доцент

Заступник декана з навчально-методичної роботи
СУЛЯТИЦЬКA ТEТЯНА ВAСИЛІВНА, кандидат філософських наук, доцент

Заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу
ГAЗІН ВОЛOДИМИР ВОЛOДИМИРОВИЧ, кандидат історичних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи та профорієнтаційної роботи
БIЛЕЦЬКА ТEТЯНА ВIКТОРІВНА, кандидат соціологічних наук, доцент

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР”
Код і найменування Освітня програма
014 Середня освіта Історія
032 Історія та археологія Історія
052 Політологія Політологія
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”
Код і найменування Освітня програма
014 Середня освіта (Історія) Історія
032 Історія та археологія Історія
032 Історія та археологія Архівознавство
052 Політологія Політологія

Серед відомих випускників історичного факультету:На факультеті працює 55 викладачів, 90% з яких є випускниками нашого факультету.

Смолій В.А. – доктор історичних наук, професор, академік НАНУ, директор інституту історії України НАНУ (м.Київ);
Шеремета В.В. – генерал-полковник СБУ (м.Київ);
Кулінський М.М. – генерал-майор СБУ (м.Київ);
Постоловський Р.М. –професор, ректор Рівненського державного гуманітарного університету (м.Рівне);
Найденко В.М. – доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Академії наук ФСБ (м.Москва, Росія);
Степанков В.С. – доктор історичних наук, професор, академік УАІН (м.Кам’янець-Подільський);
Баженов Л.В. – доктор історичних наук, професор, академік УАІН, директор центру дослідження історії Поділля (м.Кам’янець-Подільський);
Завальнюк О.М. – доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2002-2012 рр.);
Лозовий В. С. – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник інституту стратегічних досліджень при Президенті України (м. Київ)
Нечитайло В.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології і соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, член Національної спілки письменників України (м.Кам’янець-Подільський);
Філінюк А.Г. – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м.Кам’янець-Подільський);
Гринчуцький В.І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль);
Марчук В.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології, проректор з міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (м.Івано-Франківськ);
Предборська І.М. – доктор філософських наук, професор Київського національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова (м.Київ);
Мельниченко В.В. – народний депутат України VII та VIII скликання;
Шутяк С.О. – генерал-майор міліції.

КАФЕДРИ

Кафедра історії України
Кафедра всесвітньої історії
Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін
Кафедра політології і соціології
Кафедра філософських дисциплін

Інформаційний пакет історичного факультету

Найближчі події


Події відсутні

Більше подій...