Адреса:
кабінет 35, вул. Уральська, 1, м. Кам’янець-Подільський, 32300
Телефон: (03849) 3-16-01
e-mail:
kaf-mvf@mail.ru
Сайт кафедри: 
http://mvf.kpnu.edu.ua

 

 

kaf_mvf
Склад кафедри:

Завідувач – АТAМАНЧУК ПEТРО СEРГІЙОВИЧ, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АНВО України, завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Мeндерецький Вaдим Влaдиславович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
Кyх Аркaдій Микoлайович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
Нiколаєв Олeксій Михaйлович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
Семeрня Оксанa Микoлаївна – кандидат педагоічних наук, доцент
Пaнчук Олeг Петрoвич – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
Птaшнік Леoнід Івaнович – кандидат педаогічних наук, доцент кафедри
Чoрна Оксaна Григoрівна – старший викладач кафедри
Пoведа Тетянa Петрiвна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
Дмитpук Сергiй Івaнович – асистент кафедри
Бiлик Ромaн Микoлайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Білик Олена Володимирівна – старший лаборант кафедри 

Люба Дмитро Анатолійович – старший лаборант кафедри

Шевчук Олександр Володимирович – старший лаборант кафедри

Предиткевич Микола Миколайович – навчальний майстер кафедри

Дисципліни:

автотракторна справа, безпека життєдіяльності, вибрані питання методики навчання фізики, громадське будівництво та Інженерне обладнання будівель, дидактичні основи професійної освіти, інноваційні технології управління навчанням фізики, інтерактивні технології в методиці навчання фізики, креслення з методикою його навчання, матеріалознавство, медіабезпека, методика і техніка навчального фізичного експерименту, методика навчання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, методика навчання фізики, методика навчання фізики у ВНЗ, методика навчання фізики у старших класах, методика наукових досліджень, методика організації самостійної роботи з фізики у ВНЗ, методика трудового навчання, основи виробництва, основи інформаційних технологій та ТЗН, основи охорони праці, основи охорони праці в галузі, основи охорони праці та БЖД, основи технічного конструювання, охорона праці в галузі, спецкурс «Технології управління навчанням фізики», технічна механіка, технічні засоби навчання, фізичний практикум з використанням лазерних засобів, теорія та методика виховної роботи, основи інженерно-педагогічної творчості, МПН: дидактичне проектування, комунікативні процеси у педагогічній діяльності, МПН: основи технології навчання, креативні технології навчання

Лабораторії:

Лабораторія ТЗН №318
Лабораторія ТЗН №320
Лабораторія МВФ №32
Лабораторія МВФ №33
Лабораторія БЖД та ОП№102