Адреса:
кабінет №34, вул. Уральська, 1, м. Кам’янець-Подільський, 32300
Телефон: (03849) 3-16-01
e-mail:
kaf_math@ukr.net
Сайт: http://math.kpnu.edu.ua

Склад кафедри:

Завідувач – ТЕПЛIНСЬКИЙ ЮРIЙ ВОЛOДИМИРОВИЧ, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри математики.

Конет Iван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії наук вищої школи України, професор кафедри математики
Сoрич Віктoр Андрійoвич – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Авдeюк Пaвло Івaнович – кандидат фізико-математичних наук, доцент
Смoржевський Юрiй Людвiгович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики
Гнaтюк Вaсиль Oлексійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений  працівник народної освіти України, професор кафедри математики
Крiль Сергiй Oлександрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Сoрич Нінa Миколaївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Ковaльська Іринa Борисiвна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Гудимa Улянa Василівнa – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Зелeнський Олексiй Вiталійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики
Думaнська Тетянa Володимирівнa – асистент кафедри математики

Дисципліни:

актуальні задачі математичної фізики; алгебра і теорія чисел; алгебра та геометрія;  аналіз даних; аналітична геометрія; аналітична теорія чисел;   вибрані питання алгебри і математичного аналізу; вибрані питання математики; вища математика; вища та прикладна математика; дискретна математика;   диференціальна геометрія і топологія; диференціальні рівняння;  диференціальне та інтегральне числення функції дійсної змінної; диференційоване формування прийомів евристичної діяльності студентів при вивченні математики; додаткові розділи математичного аналізу; історія науки і техніки; економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі, економетрика; елементарна математика; елементи гармонійного аналізу; комплексний аналіз; лінійна алгебра; лінійна алгебра та аналітична геометрія; математика для економістів: вища математика, теорія ймовірності і математична статистика; математична логіка і теорія алгоритмів; математичні методи фізики; математичний аналіз; методи оптимізації; методика навчання математики; методика навчання математики у ВНЗ; методика навчання математики у старших класах; методика наукових досліджень; методика розв’язування олімпіадних задач; методи оптимізації та дослідження операцій; опуклий аналіз; основи наукових досліджень; основи геометрії; проективна геометрія та методи зображень; рівняння математичної фізики; сучасні задачі диференціальних рівнянь; сучасні проблеми прикладної математики; теорія екстремальних задач; теорія інтегральних перетворень; теорія ймовірностей та математична статистика; теорія керування; числові системи; функціональний аналіз; функціональний аналіз та теорія екстремальних задач