Адреса:
кабінет 24,
вул. Уральська, 1,
м. Кам’янець-Подільський,
32300

Телефон: 
(03849) 3-16-01

E-mail:
kaf.informatyky@gmail.com,
kaf_inf@kpnu.edu.ua

Сайт кафедри:
http://inf.kpnu.km.ua/
http://www.kpnu.km.ua/informat.aspx

Склад кафедри:

Завідувач – ФЕДOРЧУК ВOЛОДИМИР АНАТOЛІЙОВИЧ, доктор технічних наук, професор

Щиpба Вiктор Самуїлoвич — кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Івaнюк Вітaлій Анaтолійович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Мoцик Рoстислав Вaсильович — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Слобoдянюк Олексaндр Вaсильович — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики
Смaлькo Oлeнa Аркaдіївна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Мястковськa Маринa Олександрівнa — кандидат педагогічних наук, старший викладач
Пилипюк Тeтяна Миxайлівна — кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри інформатики
Мaхович Олексaндр Іванoвич — кандидат технічних наук, асистент кафедри інформатики
Андрухoвський Андрiй Борисoвич — старший викладач кафедри інформатики
Пoнеділoк Вaдим Віталiйович — старший викладач кафедри інформатики
Рoзумовська Оксaна Борисiвна — старший викладач кафедри інформатики
Кyх Оксанa Михайлiвна — асистент кафедри інформатики
Татaуров Вiктор Пeтрович — асистент кафедри інформатики
Чeвська Крiстіна Сергiївна — асистент кафедри інформатики
Щирбa Олeся Вiкторівна — асистент кафедри інформатики

 

Дисципліни:

бази даних та інформаційні системи, дискретна математика, додаткові розділи методів обчислень, захист інформації, інтелектуальні інформаційні системи, інформатика  , інформатика та інформаційні технології (за професійним спрямуванням), інформаційна культура суб’єктів початкової освіти, інформаційне забезпечення туристичного бізнесу, інформаційні системи та технології, інформаційно-комунікативні технології в навчальному процесі, інформаційно-комунікаційні засоби навчання, інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті, історія прикладної математики та інформатики , класична теорія тестів, комп’ютерна графіка та анімація в початковій школі , комп’ютерні статистичні пакети / основи педагогічного оцінювання, комп’ютерні статистичні пакети, комп’ютерні та інформаційні мережі, комп’ютерні технології у тестуванні / тестування в галузі природничих наук, комп’ютерне моделювання освітніх технологій, комп’ютерні технології в роботі з дітьми, конструювання тестів, математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних, математичне моделювання, математичні пакети прикладних програм, математичні пакети прикладних програм / інтегральні моделі в задачах математичного моделювання, математично-статистичні методи в освітніх вимірюваннях , методи обчислень / сучасні інформаційні технології, методи обчислень, методика викладання математики та інформатики, методика використання комп’ютернихтехнологій в початковій школі, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу, методика навчання інформатики, методика навчання інформатики у внз, методика наукових досліджень, моделі і методи irt, моделювання економічних систем / моделі і алгоритми, пов’язані з задачами лінійного програмування великої розмірності, мультимедійні засоби навчання, нові інформаційні технології, обробка зображень та мультимедіа, обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка, операційні системи, операційні системи та системне програмування, організація дистанційної освіти у навчальному закладі, організація та обробка електронної інформації, основи інформаційних технологій, основи інформатики та обчислювальної техніки, паралельні та розподілені обчислення, платформи корпоративних інформаційних систем, практикум з розробки прикладних програм, практикум з розробки прикладних програм  / web-програмування та  web-сервіси , програмні засоби комп’ютерного моделювання , програмування, програмування та підтримка веб-застосувань, проектування інтерфейсу користувача , проектування програмних систем, розв’язування задач підвищеної складності з інформатики, розподілені інформаційно-аналітичні системи, розробка програм засобами візуального програмування, системний аналіз та теорія прийняття рішень, сучасні інформаційні технології, сучасні операційні системи, сучасні проблеми прикладної математики та інформатики, сучасні теорії тестів, сучасні технології організації та опрацювання інформації, сучасні технології програмування, теорія програмування

Лабораторії

Лабораторія обчислювальної техніки №11
Лабораторія обчислювальної техніки №15
Лабораторія обчислювальної техніки №44
Лабораторія обчислювальної техніки №22
Лабораторія обчислювальної техніки №29
Лабораторія обчислювальної техніки №317
Лабораторія обчислювальної техніки №319