Адреса: вул. Уральська, 1,
м. Кам’янець-Подільський, 32300
Тел.: (03849) 3-16-01
e-mail: fizmat.kpnu@gmail.com
Сайт факультету: fizmat.kpnu.edu.uahttp://fizmat.kpnu.edu.ua

Деканат:

 
  ЩИРБA
  ВIКТОР СAМУІЛОВИЧ

  Декан факультету,
  кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики

  тел. (03849) 3-16-01

 

Заступник декана з навчально-методичної роботи:

МЯСТКОВСЬКA МAРИНА ОЛЕКСAНДРІВНА, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу:
НІКОЛАЄВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ, кандидат педагогічних наук, доцент

Заступники декана з виховної роботи та профорієнтаційної роботи:
БЕРКЕЩУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, кандидат фізико-математичних наук, доцент
СМОРЖЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЮДВИГОВИЧ, кандидат педагогічних наук, доцент

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР”
Код і найменування Освітня програма
014 Середня освіта Математика, інформатика
014 Середня освіта Фізика, технологічна освіта та інформатика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп’ютерні науки та інформаційні технології
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”
Код і найменування Освітня програма
014 Середня освіта (Математика) Математика, інформатика
014 Середня освіта (Фізика) Фізика, технологічна освіта та інформатика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп’ютерні науки та інформаційні технології
011 Науки про освіту Освітні вимірювання

 На факультеті працює близько 50-ти викладачів, 80% з яких є випускниками нашого факультету.
Серед відомих випускників фізико-математичного факультету:
Вишневський І.М. – академік, директор Інституту ядерних досліджень НАН України;
Мартинюк Д.І. – доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
Атаманчук П.С. – доктор педагогічних наук, професор, відмінник народної освіти;
Теплінський Ю.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки;
Федорчук В.А. – доктор технічних наук, професор;
Мендерецький В.В. – доктор педагогічних наук, професор

 КАФЕДРИ

Кафедра інформатики
Кафедра математики
Кафедра методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
Кафедра фізики

Інформаційний пакет фізико-математичного факультету