Адреса:
кабінет № 412, вул. Огієнка, 61, м.Кам’янець-Подільський, 32300
e-mail:
kaf_jurn@kpnu.edu.ua
Сайт кафедри:
http://journkaf.kpnu.edu.ua/

Студентська газета “Студінфо”:
stud-infos

pdJY0GI_uMI
Склад кафедри:

Завідувач – ВOЛКОВИНСЬКИЙ OЛЕКСАНДР СЕРГІЙOВИЧ, доктор філологічних наук, доцент, професор
Нaсмінчук Iрина Анaтоліївна – кандидат філологічних наук, доцент
Почaпська Оксaна Івaнівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики
Грoмик Лaриса Івaнівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики
Зaгоруйко Нaталя Анaтоліївна – кандидат філологічних наук, асистент
Кoлупаєва Олeна Микoлаївна – кандидат філологічних наук, асистент
Чeпурняк Тeтяна Олeксандрівна – кандидат філологічних наук, асистент
Лівіцька Оксана Вікторівна – кандидат філологічних наук, асистент

Дисципліни:

журналістський фах: агенційна журналістика, акторська майстерність, актуальні проблеми сучасного журналістикознавства, аналітичні жанри, видавнича справа та редагування, еристика, етика в рекламній та PR-діяльності, журналістський фах: газетно-журнальне виробництво, громадянська журналістика / робота для WEB, соціальні комунікації: документознавство й архівознавство та книгознавство й бібліотекознавство, документознавство та архівознавство й книгознавство та бібліотекознавство, журналістикознавство: медіакритика, журналістська етика, журналістська майстерність, журналістське розслідування, журналістський фах: телевиробництво, жанри журналістики (новітні медіа), жанри журналістики (художньо-публіцистичні жанри), жанри журналістики (жанри в інтернеті), жанри журналістики: інформаційні жанри / газетно-журнальний менеджмент, історія зарубіжної журналістики, історія української журналістики, комунікативний практикум / медіаграмотність, комунікаційна логіка, культура медійної комунікації, літературна праця журналіста, масова комунікація та інформація:  теорія масової комунікації, медіабезпека, медіаправо, методика викладання журналістики у вищій школі, методика наукових досліджень, міжнародна журналістика, проблематика ЗМІ: міжнародна проблематика, проблематика ЗМІ: правова проблематика, наукова журналістика і комунікації, наукова журналістика і комунікації / релігійна журналістика, основи видавничої справи, основи журналістики, основи журналістики (вступ до спеціальності, технічні засоби виробництва), основи наукових досліджень, основи реклами та PR (вступ до спеціальності, комп’ютерно-технічні засоби у рекламі та PR), проблематика ЗМІ, практика рекламної діяльності, практикум з фаху, соціальні комунікації: прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика, публіцистичні жанри на радіо, журналістський фах: радіовиробництво, редакторсько-видавничий фах, режисура, реклама та зв’язки з громадськістю, репортерська праця, світові комунікаційні системи, соціологія масової комунікації, стратегічні комунікації, текстознавство, теорія реклами, теорія PR, журналістикознавство: теорія журналістики, масова комунікація та інформація: теорія масової інформації, соціальні комунікації: теорія та історія соціальних комунікацій, журналістикознавство: теорія твору і тексту, техніка усного мовлення, управління медіапідприємством, журналістський фах: фотожурналістика, художнє радіомовлення