Адреса:
кабінет № 404, вул. Івана Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300
Тел.:
e-mail:
kaf_ukr_lng@kpnu.edu.ua

Cайт: http://um.kpnu.edu.ua/

dsc_4024
Склад кафедри:

Завідувач – МAРЧУК ЛЮДМИЛA МИКОЛАЇВНA, доктор філологічних наук, професор
Мaркітантов Юрiй Oлександрович – кандидат філологічних наук, професор
Кoзак Раїсa Віталіївнa – кандидат філологічних наук, доцент
Попoвич Анжелiка Станіславiвна – кандидат філологічних наук, професор
Ковaленко Бориc Олексійoвич – кандидат філологічних наук, доцент
Кoваленко Натaля Дмитрiвна – кандидат філологічних наук, професор
Шерeмета Натaлія Петрівнa – кандидат філологічних наук, доцент
Дзюбaк Натaлія Миколaївна – кандидат філологічних наук, доцент
Мoнастриська Риммa Іванівнa – кандидат філологічних наук, старший викладач
Бeркещук Іннa Степaнівна – кандидат філологічних наук, доцент
Лaдиняк Натaлія Богдaнівна – кандидат філологічних наук, доцент
Пoплавська Людмилa Волoдимирівна – асистент
Федькoва Інгa Анaтоліївна – кандидат філологічних наук, асистент
Сірант Алла Миколаївна – кандидат філологічних наук, асистент
Мозолюк Оксана Миколаївна – старший викладач
Косенко Світлана Валентинівна – старший лаборант

 

Дисципліни:

актуальні питання становлення сучасної української мови / українська, літературна ономастика, актуальні проблеми діалектної лексики та фразеології / афористика, вступ до мовознавства, вступ до слов’янської філології, ділова українська мова, ділова українська мова / культура мови, етнолінгвістика, етнолінгвістика / мовні символи українського народного дискурсу, загальне мовознавство, загальне мовознавство / мовна прагматика, історична граматика української мови, історія лінгвістичних учень, історія лінгвоциду в Україні / концептологія, історія української літературної мови, комунікативна лінгвістика, культура мови, лінгвістичний аналіз художнього тексту, лінгвістичний і літературознавчий аналіз художнього тексту, лінгвокультурологія, лінгвокультурологія / мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу, методика навчання української мови, методика навчання української мови в старших класах, методика навчання української мови у ВНЗ, методика навчання української мови у старших класах і ВНЗ, методика наукових досліджень, мовна прагматика, мовна прагматика / актуальні питання історії української мови, основи наукових досліджень, основи термінознавства, практикум з української мови, практична стилістика, проблемні питання соціолінгвістики, проблеми сучасної соціолінгвістики / мовна прагматика, проблеми сучасної соціолінгвістики / основи інтерлінгвістики, проблемні питання синтаксису складного речення, старослов’янська мова, старослов’янська мова / вступ до слов’янської філології, стилістика української мови, сучасна українська літературна мова, теоретичні проблеми сучасної лінгвістики, типологія помилок, українська діалектологія, українська діалектологія / етнолінгвістика, українська діалектологія з практикумом, українська мова (за професійним спрямуванням), українська мова у професійному спілкуванні, філософія мови