Адреса:
кабінет № 413, вул. Огієнка, 61, м.Кам’янець-Подільський, 32300
Тел.:e-mail:
kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Сайт: http://ukrlit.kpnu.edu.ua/

компар
Склад кафедри:

Завідувач – Рарицький Олег Анатолійович– кандидат філологічних наук, доцент

Нaсмінчук Гaлина Йосипівнa – кандидат філологічних наук, професор
Лaврусевич Нaдія Олeксіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Пoчинок Людмилa Іванівнa – кандидат філологічних наук, доцент
Атaманчук Віктoрія Пeтрівна – кандидат філологічних наук, доцент
Громик Лариса Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
Джурбiй Тeтяна Олексaндрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач
Глушковецька Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач
Вoлковинська Іннa Вікторівнa – кандидат філологічних наук, старший викладач
Щегельський Валерій Васильович – кандидат філологічних наук, старший викладач
Білецька Ірина Миколаївна – старший лаборант

 Дисципліни:  біблія і художня культура , вступ до літературознавства, дитяча література, еволюція українського історичного роману, етнографія україни, інтермедіальні студії , історія української літератури, компаративістика, лінгвістичний і літературознавчий аналіз художнього тексту, література народів сходу, літературознавчий аналіз твору, літературне краєзнавство, літературне редагування, методика навчання літератури, методика навчання світової літератури, методика навчання українознавства, методика навчання української і зарубіжної літератури, методика навчання української літератури , методика навчання української літератури у внз , методика навчання української літератури у старших класах і внз, методика навчання української та зарубіжної літератури в старших класах, проблеми літературознавчого аналізу тексту, сучасна українська література , теорія літератури , теорія стилів, напрямів і жанрів , українознавство, українська історична література, українська література, українська родина , українське шістдесятництво, фольклор, огієнкознавчі студії