Адреса:кабінет №409, вул. Огієнка, 61, м.Кам’янець-Подільський, 32300

Тел.:

e-mail:

slov_fil@kpnu.edu.ua

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Склад кафедри: Завідувач – АБРAМОВИЧ СЕМEН ДМИТРOВИЧ, доктор філологічних наук, професор, керівник наукової школи
Пeтровська Світлaна Семeнівна – кандидат філологвчних наук, професор
Білoусова Тeтяна Пaвлівна – кандидат філологічних наук, професор, секретар кафедри, керівник педагогічної практики факультету
Вaрік Людмилa Онуфріївнa – кандидат філологічних наук, доцент
Двoрницька Нaталія Івaнівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана факультету з виховної роботи
Боднaр Іринa Євгенівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Титянiн Кoстянтин Олексійoвич – кандидат філологічних наук, доцент
Стaхнюк Натaлія Олексaндрівна – кандидат філологічних наук, асистент
Дисципліни: вступ до літературознавства, вступ до мовознавства, дитяча література, загальне мовознавство, історична граматика, історія лінгвістичних вчень, історія російської літературної мови, комунікативно-функціональні аспекти російської мови, культура російського мовлення, лінгвістичний аналіз тексту, лінгвокультурологія, методика викладання російської мови, методика навчання російської мови у старших класах ЗОШ, методика наукових досліджень, основи лінгвістичних вчень, основи лінгвістичних досліджень, порівняльна лінгвістика східнослов’янських мов, практикум з російської мови, практикум з сучасної мовної комунікації, риторика, російська література, соціолінгвістика, старослов’янська мова, стилістика, сучасна російська літературна мова, сучасна слов’янська мова, теорія і практика мовленнєвого спілкування, теорія літератури, теорія художньої словесності, філологічний аналіз тексту, філософія мови, фольклор, художні системи в історії світової літератури, методика викладання мови у вищій школі, теоретичний курс другої іноземної мови, методика навчання другої іноземної мови в старших класах ЗОШ, методика навчання другої іноземної мови, друга іноземна (польська) мова, методика застосування комп’ютерної техніки при вивченні предметів шкільного курсу.