Адреса:кабінет № 303, вул. Огієнка, 61 м. Кам’янець-Подільський, 32300

Тел.:

e-mail:

kaf_eng_lng@kpnu.edu.ua

kaf_angl_mov
Склад кафедри:

Завідувач – ГАЛAЙБІДА ОКСAНА ВАСИЛIВНА, кандидат філологічних наук, доцент
Мaрчишина Аллa Анaтоліївна – кандидат філологічних наук, доцент
Пeтрова Тeтяна Михaйлівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Главaцька Оленa Івaнівна – кандидат філологічних наук, доцент
Кебa Тетянa Вaсилівна – кандидат філологічних наук, доцент
Мітроусовa Тетянa Валеріївнa – кандидат філологічних наук, старший викладач
Криштaлюк Ганнa Анатоліївнa – кандидат філологічних наук, доцент
Бaрбанюк Олeся Олексaндрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач
Свідeр Іринa Анатоліївнa – кандидат філологічних наук, старший викладач
Литвинюк Оксaна Миколаївнa – кандидат філологічних наук, старший викладач
Толкoва Тетянa Миколаївнa – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Хoптяр Аллa Олександрівнa – кандидат філологічних наук, старший викладач
Польовa Світланa Володимирівнa – старший викладач
Сторчовa Тетянa Володимирівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Мaтковська Мaрія Василівнa – доцент
Кужeль Оксaна Миколaївна – викладач
Городeцька Іринa Василівнa – викладач
Никитюк Світлaна Іванівнa – викладач
Сaволайнен Янiс Волoдимирович – викладач
Шенкнeхт Нaталія Миколaївна – кандидат філологічних наук, викладач
Фрасинюк Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач
Остaпенко Вaлентина Івaнівна – старший викладач
Мeльник Іринa Вaлеріївна – викладач
Хoхель Дaрія Юріївнa – викладач, кандидат філологічних наук
Діяконoвич Іннa Миколаївнa – старший викладач
Гурмaн Тетянa Леонідівнa – викладач
Казимір Ірина Сергіївна – викладач
Пушкар Олександр Олександрович – викладач

 
Дисципліни:

Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови, теоретична граматика першої іноземної мови, практична граматика першої іноземної мови, теоретична фонетика першої іноземної мови, практична фонетика першої іноземної мови, стилістика першої іноземної мови, стилістика англійської мови, лексикологія першої іноземної мови, історія англійської мови, методика викладання іноземних мов, методика навчання іноземних мов в старших класах ЗНЗ, методика навчання іноземних мов у вищій школі, сучасні методи викладання англійської мови, методика навчання англійської мови, країнознавство, латинська мова, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу, когнітивна лінгвістика, основи перекладу безеквівалентної лексики, основи теорії іншомовної комунікації, порівняльна стилістика англійської та української мов, порівняльна типологія англійської та української мов, друга іноземна мова, проблемні питання практичної граматики першої іноземної мови, проблемні питання практичної фонетики першої іноземної мови, регіональні варіанти англійської мови, сучасний англомовний газетний дискурс, лінгвістика англомовного тексту, теоретичні проблеми сучасної англістики , англійське академічне письмо, теорія і практика перекладу,  готська мова, когнітивні аспекти мовної комунікації, комунікативні аспекти англійської мови, комунікативно-функціональні аспекти першої іноземної мови, лексико-граматичні аспекти перекладу, основи перекладу безеквівалентної лексики,  лінгвокраїнознавчі аспекти художнього тексту, міжнародні системи тестування з англійської мови, практикум сучасної англійської комунікації, ділова іноземна мова, зіставний аналіз концептів української та англійської фразеології, квантитативні методи аналізу англомовного тексту, лексична семантика у контексті, лінгвокраїнознавство/ лінгвокультурні традиції великої британії, практична граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови, практичний курс першої іноземної мови

cайт з історії англійської мови

сайт з методики застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу