Засідання вченої ради університету

View Calendar
28/03/2019 13:30 - 17:00

Засідання вченої ради університету

 

Порядок денний

  1. Стан функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) на факультеті іноземної філології.

Доповідає декан факультету іноземної філології Кшевецький В.С.

  1. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів із навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету.

Доповідає керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Розумовська О.Б.

  1. Актуальні проблеми підготовки фахівців до освіти дітей з особливими освітніми потребами в контексті реалізації «Концепції Нової української школи».

Доповідає завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Миронова С.П.

  1. Різні.