Засідання вченої ради університету

View Calendar
26/12/2019 13:00 - 17:00

Засідання вченої ради університету

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

26 грудня 2019 року засідання вченої ради університету розпочнеться о 1300.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

  1. Аналіз стану кадрового і технологічного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології (відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).

Доповідає декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Співак В.І.

  1. Основні напрями діяльності органів студентського самоврядування та шляхи удосконалення їх участі в управлінні університетом.

Доповідає спікер студентського сенату університету Турніцька М.О.

  1. Стан підготовки до акредитації спеціальності 103 Науки про Землю ступеня вищої освіти „бакалавр“.

Доповідає завідувач кафедри географії та методики її викладання Касіяник І.П.

  1. Затвердження розподілу ліцензованих обсягів за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ та „доктор філософії“ в 2020 році.

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Мазур В.А.

  1. Затвердження Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020 році.

Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Мазур В.А.

  1. Різні.