Засідання вченої ради університету

View Calendar
28/11/2019 12:30 - 17:00

Засідання вченої ради університету

Порядок денний

  1. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.

Доповідає керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Розумовська О.Б.

  1. Результати освітньої, наукової та мистецької діяльності педагогічного факультету, шляхи її удосконалення.

Доповідає декан педагогічного факультету Лабунець В.М.

  1. Результати роботи кафедри журналістики за 2012-2019 роки та перспективи її розвитку.

Доповідає завідувач кафедри журналістики Волковинський О.С.

  1. Результати роботи кафедри психології освіти за 2012-2019 роки та перспективи її розвитку.

Доповідає завідувач кафедри психології освіти Дуткевич Т.В.

  1. Різні.