Засідання вченої ради університету

View Calendar
25/04/2019 13:30 - 16:30

Засідання вченої ради університету

 

Порядок денний

  1. Обговорення та затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр», набір на які оголошено в 2019 році, та освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», укладених відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України про затвердження стандартів вищої освіти.

Доповідають: проректор з науково-педагогічної роботи Кобильник В.В., декани факультетів.

  1. Аналіз проміжних результатів дотримання університетом критеріїв для підтвердження статусу «національний», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912, і затвердження «Річного звіту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу «національний» за 2018 рік».

Доповідає ректор Копилов С.А.

  1. Результати комплексного моніторингу практичної підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» та завдання випускових кафедр щодо її удосконалення.

Доповідає завідувач практики університету Римар Л.М.

  1. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету.

Доповідає керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Бесарабчук Г.В.

  1. Різні.