Засідання вченої ради університету

View Calendar
24/09/2020 14:30 - 16:00

Засідання вченої ради університету

24 вересня 2020 року засідання вченої ради університету розпочнеться о 1430 через відозв’язок у Google Meet.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в 2019-2020 н. р. й основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу та підви-щення якості підготовки фахівців в університеті.

Доповідають: керівник навчального відділу Горчак Л.В., керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Розумовська О.Б., керівник заочного відділу Копилова О.Л.

 1. Результати акредитаційної експертизи та шляхи удосконалення освітньо-професійних програм спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) (ОПП Середня освіта (Історія); 032 Історія та археологія (ОПП Історія); 052 Політологія (ОПП Політологія) ступеня вищої освіти „бакалавр“.

Доповідають гаранти освітніх програм: Федьков О.М., Філінюк А.Г., Вонсович С.Г.

 1. Результати самооцінювання системи забезпечення якості вищої освіти університету.

Доповідає перший проректор Дубінський В.А.

 1. Затвердження Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).

Доповідає завідувач практики університету Римар Л.М.

 1. Різні.

Related upcoming events

 • 29/10/2020 12:30 - 29/10/2020 15:00

  29 жовтня 2020 року засідання вченої ради університету розпочнеться о 1230 через відеозв’язок у Google Meet.

   

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Підсумки вступної кампанії 2020 року і завдання з організації та забезпечення прийому на навчання до університету в 2021 році.

  Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Чабанов В.Г.

  1. Про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів за результатами діяльності в 2019-2020 навчальному році.

  Доповідає керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Бесарабчук Г.В.

  1. Стан відповідності якості освітніх програм та освітньої діяльності з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти „магістр“ спеціальностей 061 Журналістика і 242 Туризм Критеріям оцінювання якості освітньої програми, визначених Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 р. № 977.

  Доповідають гаранти освітніх програм Волковинський О.С., Матвейчук Л.О.

  1. Звіти докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи.

  Доповідають докторанти.

  1. Присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам кафедр університету.

  Доповідає ректор Копилов С.А.

  1. Різні.