Засідання ректорату

View Calendar

16.01.2020 р.                          Зал засідань                                    1230

Порядок денний:

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

Доповідає С.А. Копилов, ректор університету.

  1. Результати моніторингу звітної документації з проходження практик здобувачами вищої освіти заочної форми навчання та відповідність її змісту критеріям оцінювання практик.

Доповідає Л.М. Римар, керівник практики університету.

  1. Стан впровадження до освітніх програм (індивідуальних навчальних планів) міждисциплінарних компонентів, інтеграцій освіти і досліджень.

Доповідає О.В. Віннічук, керівник відділу наукової роботи.

  1. Різні.