Засідання ректорату

View Calendar

12.12.2019 р.                           Зал засідань                                    1230

Засідання ректорату

Порядок денний:

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

Доповідає Сергій Анатолійович Копилов, ректор університету.

 

  1. Участь здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету в міжнародних програмах і проектах: аналіз та перспективи; шляхи підвищення ефективності імплементації двосторонніх і багатосторонніх угод про співпрацю, укладених між університетом та зарубіжними партнерами.

Доповідає Тетяна Володимирівна Сторчова, керівник відділу міжнародних зв’язків.

 

  1. Стан розміщення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін у модульному об'єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE) на базі kpnu.edu.ua.

Доповідають Віта Миколаївна Романюк, начальник центру інформаційних технологій, голова комісії.

 

  1. Різні.

 

1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

12.12.2019 р.

Загальний відділ.

Копилов С.А.

2.     Участь здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету в міжнародних програмах і проектах: аналіз та перспективи; шляхи підвищення ефективності імплементації двосторонніх і багатосторонніх угод про співпрацю, укладених між університетом та зарубіжними партнерами.

 

Сторчова Т.В.

3.     Стан розміщення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін у модульному об'єктно-орієнтованому динамічному навча-льному середовищі (MOODLE) на базі kpnu.edu.ua.

Комісія.

Романюк В.М., го-лова комісії.

4.     Різні.