Засідання ректорату

View Calendar

10.10.2019 р.                           Зал засідань                                    1230

Засідання ректорату

Порядок денний:

 

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

Доповідає Володимир Анатолійович Дубінський, в. о. ректора університету.

 

  1. Стан готовності матеріально-технічної бази та соціально-побутової сфери університету до роботи в осінньо-зимовий період.

Доповідає Олег Михайлович Рачковський, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).

 

  1. Організація підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників в університеті з 01 січня 2020 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

Доповідають Розумовська Оксана Борисівна, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації, Дмитрецька Любов Іванівна, завідувач аспірантури і докторантури.

 

  1. Різні.

 

 

1.     Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

10.10.

2019 р.

Загальний відділ.

Копилов С.А.

2.     Стан готовності матеріально-технічної бази та соціально-побутової сфери університету до роботи в осінньо-зимовий період.

Комісія.

Рачковський О.М.

3.     Аналіз комплексів навчально-ме-тодичного забезпечення навчальної дисципліни „Методика навчання“ (за фахом) спеціальностей університету галузі знань 01 Освіта/Педагогіка щодо формування у здобувачів ступеня вищої освіти „бакалавр“ фахових (спеціальних) компетентностей і навичок використання інформаційних технологій у професійній діяльності.

Комісія.

Кобильник В.В., голова комісії.

4.     Різні.