Засідання ректорату

View Calendar

15.10.2020 р.                          Зал засідань                                    1230

Порядок денний:

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

Доповідає С.А. Копилов,  ректор університету.

 

  1. Аналіз наповнення навчального контенту модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE), зокрема наявностi та якості комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей університету, та використання його можливостей для удосконалення самостійної роботи здобувачів вищої освіти, самоконтролю та контролю за результатами виконання iï завдань (на виконання п. 7.5 Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки).

Доповідає Л.М. Воєвідко, керівник навчально-методичного відділу.

  1. Організація підвищення кваліфікації педагогічних i науково-педагогічних працівників в університеті в 2020-2021 н. р. та ïї відповідність Порядку підвищення кваліфікації педагогічних i науково-педагогічних працівників, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 21  серпня  2019 р.  № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних i науково-педагогічних працівників» (зі змінами).

Доповідають О.Б. Розумовська, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації та Л.І. Дмитрецька, завідувач аспірантури і докторантури.

 

  1. Різні.