Засідання ректорату

View Calendar

Порядок денний:

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

Доповідає С. А. Копилов,  ректор університету.

  1. Досвід запровадження дистанційних технологій навчання та перспективи їх використання.

Доповідає Л. В. Горчак, керівник навчального відділу.

  1. Стан підготовки матеріально-технічної бази університету для проведення занять з легкої атлетики та силових видів спорту, шляхи її удосконалення.

Доповідає І. І. Стасюк, декан факультету фізичної культури.

  1. Наявність силабусів навчальних компонентів освітніх програм підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» на вебсайті університету та їх якість.

Доповідає Л. М. Воєвідко, керівник навчально-методичного відділу.

  1. Різні.

Аудиторія проведення: 208