Засідання вченої ради університету

View Calendar
28/05/2020 10:00 - 12:00

Засідання вченої ради університету

28 травня 2020 року засідання вченої ради університету розпочнеться о 1000.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

 1. Затвердження змін до освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Кобильник В.В.

 1. Результати акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які проходили акредитацію в березні 2020 року.

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Кобильник В.В.

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті фізичної культури.

Доповідає заступник декана факультету фізичної культури з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти Боднар А.О.

 1. Затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському націо-нальному університеті імені Івана Огієнка на 2020-2021 навчальний рік.

Доповідає керівник навчального відділу Боднар І.Є.

 1. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.

Доповідає керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Розумовська О.Б.

 1. Практична підготовка здобувачів вищої освіти університету: досягнення, проблеми, перспективи.

Доповідає завідувач практики університету Римар Л.М.

 1. Результати роботи кафедри інформатики за 2013-2020 роки та перспективи її розвитку.

Доповідає завідувач кафедри інформатики Федорчук В.А.

 1. Результати роботи кафедри загальної та практичної психології за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

Доповідає завідувач кафедри загальної та практичної психології Онуфрієва Л.А.

 1. Результати роботи кафедри англійської мови за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

Доповідає завідувач кафедри англійської мови Галайбіда О.

 1. Результати роботи кафедри слов’янської філології та загального мовознавства за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

Доповідає завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Абрамович С.Д.

 1. Результати роботи кафедри музичного мистецтва за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

Доповідає завідувач кафедри музичного мистецтва Печенюк М.А.

 1. Різні