Засідання наукової ради

View Calendar

1. Інформування членів наукової ради про нормативно-правові та розпорядчі документи у галузі науки  Проректор з наукової роботи, професор І.М. Конет

2. Інформація про діяльність спеціалізованої вченої ради  Голова спеціалізованої вченої ради, док.істор.н., професор О.М.Завальнюк

3. Реалізація плану подання наукових періодичних видань К-ПНУ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, забезпечення їх фінансової підтримки.  Керівник відділу наукової роботи М.П.Плахтій

4. Аналіз стану наукової діяльності фізико-математичного факультету і рекомендацій щодо їх удосконалення.  Заступник декана факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу Р.М.Білик

5. Різне.