Всеукраїнський науково-практичний семінар

View Calendar
18/11/2019 09:00 - 19/11/2019 19:00

Всеукраїнський науково-практичний семінар

"Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців на основі компетентісного підходу в умовах Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу"

18-19 листопада 2019 року