Засідання вченої ради університету

View Calendar
26/02/2020 12:30 - 15:00

Засідання вченої ради університету

  1. Затвердження кошторисів університету на 2020 рік.

Доповідає головний бухгалтер Сідорова О.В.

  1. Аналіз успішності студентів денної та заочної форм навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р., визначення завдань з удосконалення організації освітньої діяльності та підвищення якості підготовки фахівців в університеті.

Доповідають: керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Розумовська О.Б., керівник заочного відділу Копилова О.Л.

  1. Результати освітньої та наукової діяльності факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, шляхи її удосконалення.

Доповідає декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Співак В.І.

  1. Аналіз якості виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей економічного факультету.

Доповідає декан економічного факультету Ткачук В.В.

  1. Присвоєння вченого звання професора кафедри загальної та практичної психології.

Доповідає заступник голови вченої ради університету Завальнюк О.М.

  1. Різні.