Конференція студентів

View Calendar
  1. Обговорення та затвердженя Положення про обрання представників із числа студентів для участі у виборах ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

    2. Інші.

Відповідальні за проведення:

Студентський сенат

e-mail: navch_vihov_dept@kpnu.edu.ua