Експертні висновки акредитаційної експертизи

Експертні висновки акредитаційної експертизи

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми. 014 Середня освіта Географія

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 014 СО Географія

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

6.020303 “Філологія (Мова і література (польська))*”

6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво 

Математика, інформатика 014 Середня освіта (Математика)

Музичне мистецтво спеціальності. 014 Середня освіта Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво. 014 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний програма Охорона праці 015 Професійна освіта (Охорона праці)

Освітньо-професійна програма Географія зі спеціальності 014 Середня освіта Географія

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма Підприємництво і торгівля зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Освітньо-професійна програма Політологія зі спеціальності 052 Політологія

Освітньо-професійна програма Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта

Управління навчальним закладом. 073 Менеджмент за другим рівнем спеціальної освіти

Управління персоналом та екнономіка праці. 073 Менеджмент

Фізична культура спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Фізична реабілітація. 227 Фізична терапія, ерготерапія

Управління персоналом та економіка праці. 0305 Економіка і підприємництво

Туризмознавство (за видами). 1401 Сфера обслуговування