Адреса:
кабінет № 301,
вул. Суворова, 52, м. Кам’янець-Подільський, 32300

Тел.: (03849) 2-44-42

e-mail:

kaf_pracj@kpnu.edu.ua

кафедра управління персоналом
Склад кафедри:

Завідувач – ЛОТОЦЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, доктор економічних наук, професор

Стрельбіцький Петро Аполлонович – кандидат економічних наук, доцент
Андрейцева Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент
Олійник Надія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Семендяк Вадим Михайлович – кандидат економічних наук, асистент
Рарок Олександр Васильович – кандидат економічних наук, старший викладач
Рарок Лілія Анатоліївна – кандидат економічних наук, асистент
Загірна Іванна Іванівна – старший лаборант
Ковальчук Едуард Олександрович – старший лаборант

Сумісники:

Пастух Юрій Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент
Поліщук Віктор Семенович – кандидат економічних наук, доцент

 

Дисципліни:

аудит персоналу, бухгалтерський облік, бренд-менеджмент, вступ до спеціальності, гроші і кредит, глобальна економіка, демографія, державне соціальне страхування, економіка праці і соціально-трудові відносини , економічний аналіз, інвестування, інноваційний розвиток підприємства, інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці, комунікативні процеси у навчанні, кадрова служба, людський розвиток, мотивація персоналу, мотивування персоналу, моделювання в управлінні соціально-економічними системами, методика наукових досліджень, методика викладання економіки, методи прийняття управлінських рішень, менеджмент продуктивності, менеджмент персоналу, нормування праці, організаційна поведінка, організація праці, організація праці менеджера, професійна орієнтація, психологія діяльності та навчальний менеджмент, ринок праці, статистика праці, статистика, стратегічне управління людськими ресурсами, соціальна відповідальність, управління трудовими ресурсами, управління трудовим потенціалом, управління змістом робіт, управління персоналом, управління виробничими групами, управління фінансово-економічною діяльністю , управління соціальним розвитком, управління фінансовими ризиками, фінанси, фінансовий менеджмент, фізіологія і психологія праці, виробнича практика, педагогічна практика, ДЕК з психолого-педагогічної підготовки