Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Серпень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • Засідання ректорату
  14:15 -15:00
  10/09/2020

  Порядок денний:

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

  Доповідає С. А. Копилов,  ректор університету.

  1. Досвід запровадження дистанційних технологій навчання та перспективи їх використання.

  Доповідає Л. В. Горчак, керівник навчального відділу.

  1. Стан підготовки матеріально-технічної бази університету для проведення занять з легкої атлетики та силових видів спорту, шляхи її удосконалення.

  Доповідає І. І. Стасюк, декан факультету фізичної культури.

  1. Наявність силабусів навчальних компонентів освітніх програм підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» на вебсайті університету та їх якість.

  Доповідає Л. М. Воєвідко, керівник навчально-методичного відділу.

  1. Різні.

  Аудиторія проведення: 208

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 • Засідання вченої ради університету
  14:30 -16:00
  24/09/2020

  24 вересня 2020 року засідання вченої ради університету розпочнеться о 1430 через відозв’язок у Google Meet.

   

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в 2019-2020 н. р. й основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу та підви-щення якості підготовки фахівців в університеті.

  Доповідають: керівник навчального відділу Горчак Л.В., керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Розумовська О.Б., керівник заочного відділу Копилова О.Л.

  1. Результати акредитаційної експертизи та шляхи удосконалення освітньо-професійних програм спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) (ОПП Середня освіта (Історія); 032 Історія та археологія (ОПП Історія); 052 Політологія (ОПП Політологія) ступеня вищої освіти „бакалавр“.

  Доповідають гаранти освітніх програм: Федьков О.М., Філінюк А.Г., Вонсович С.Г.

  1. Результати самооцінювання системи забезпечення якості вищої освіти університету.

  Доповідає перший проректор Дубінський В.А.

  1. Затвердження Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).

  Доповідає завідувач практики університету Римар Л.М.

  1. Різні.
25
26
27
28
29
30
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Жовтень