• 28
  28/08/2020

  10:00 -12:00
  28/08/2020

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Підсумки роботи університету в 2019-2020 навчальному році: досягнення, проблеми та перспективи розвитку в умовах реформування вищої освіти України.

  Доповідає ректор Копилов С.А.

  1. Затвердження змін до складу конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

  Доповідає керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Бесарабчук Г.В.

  1. Затвердження змін до складу вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

  Доповідає керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Бесарабчук Г.В.

 • 28
  28/08/2020

  12:00 -15:00
  28/08/2020

  ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Затвердження Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.

  Доповідає ректор Копилов С.А.

  1. Затвердження:

  – Плану роботи університету на І семестр 2020-2021 навчального року;

  Доповідає перший проректор Дубінський В.А.

  – Плану роботи вченої ради університету на І семестр 2020-2021 навчального року;

  – Плану роботи ректорату на І семестр 2020-2021 навчального року.

  Доповідає вчений секретар Коваленко Н.Д.

  1. Зміни в структурі університету.

  Доповідає ректор Копилов С.А.

  1. Стан готовності матеріально-технічної бази університету до 2020-2021 навчального року та перспективи її розвитку.

  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) Рачковський О.М.

  1. Затвердження:

  – Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція);

  Доповідає перший проректор Дубінський В.А.

  – Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція);

  • Концепції внутрішнього забезпечення якості навчання і викладання Кам’янець-Поділь-ського національного університету імені Івана Огієнка;
  • Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;
  • Проєкту „Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національ-ного університету імені Івана Огієнка;

  Доповідає керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Бесарабчук Г.В.

  – Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному уні-верситеті імені Івана Огієнка;

  – Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція);

  Доповідає керівник навчального відділу Горчак Л.В.

  – Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція);

  Доповідає керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Розумовська О.Б.

  – Положення про уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) Рачковський О.М.

  1. Затвердження Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2020-2021 навчальний рік.

  Доповідає керівник навчального відділу Горчак Л.В.

  1. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади завідувача, професора; завідувача; професора кафедр університету.

  Доповідає ректор Копилов С.А.

  1. Присвоєння вченого звання доцента кафедри музичного мистецтва.

  Доповідає ректор Копилов С.А.

  1. Різні.