< 2020 >
Травень 25 - Травень 31
 • 25
  25/05/2020

  Міжнародна науково-практична конференція Сучасні проблеми урбоекосистем

  09:00 -17:00
  25/05/2020-27/05/2020

  No additional detail for this event.

 • 26
  26/05/2020

  Міжнародна науково-практична конференція Сучасні проблеми урбоекосистем

  09:00 -17:00
  26/05/2020

  No additional detail for this event.

  Засідання ректорату

  10:30 -12:00
  26/05/2020

  Порядок денний:

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

  Доповідає  С.А. Копилов,  в. о. ректора університету.

  1. Стан забезпечення доступу до приміщень університету для осіб з особливими потребами в контексті реалізації ст.22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

  Доповідає О.М. Рачковський, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).

  1. Стан та шляхи покращення функціонування університетського репозитарію наукових праць викладачів і студентів.

  Доповідає Л.В. Климчук, директор бібліотеки університету.

  1. Стан охорони праці та пожежної безпеки в університеті.

  Доповідає О.Г. Чорна, завідувач відділу охорони праці і техніки безпеки.

  1. Різні.
 • 27
  27/05/2020

  Міжнародна науково-практична конференція Сучасні проблеми урбоекосистем

  09:00 -17:00
  27/05/2020

  No additional detail for this event.

 • 28
  28/05/2020

  Засідання вченої ради університету

  10:00 -12:00
  28/05/2020

  28 травня 2020 року засідання вченої ради університету розпочнеться о 1000.

   

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

   

  1. Затвердження змін до освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.

  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Кобильник В.В.

  1. Результати акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які проходили акредитацію в березні 2020 року.

  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Кобильник В.В.

  1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті фізичної культури.

  Доповідає заступник декана факультету фізичної культури з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти Боднар А.О.

  1. Затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському націо-нальному університеті імені Івана Огієнка на 2020-2021 навчальний рік.

  Доповідає керівник навчального відділу Боднар І.Є.

  1. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.

  Доповідає керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Розумовська О.Б.

  1. Практична підготовка здобувачів вищої освіти університету: досягнення, проблеми, перспективи.

  Доповідає завідувач практики університету Римар Л.М.

  1. Результати роботи кафедри інформатики за 2013-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри інформатики Федорчук В.А.

  1. Результати роботи кафедри загальної та практичної психології за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри загальної та практичної психології Онуфрієва Л.А.

  1. Результати роботи кафедри англійської мови за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри англійської мови Галайбіда О.

  1. Результати роботи кафедри слов’янської філології та загального мовознавства за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Абрамович С.Д.

  1. Результати роботи кафедри музичного мистецтва за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри музичного мистецтва Печенюк М.А.

  1. Різні
 • 29
  29/05/2020
  No events
 • 30
  30/05/2020
  No events
 • 31
  31/05/2020
  No events