Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 • Засідання наукової ради
  12:00 -15:00
  13/01/2021

  1. Інформування членів наукової ради про нормативно-правові та розпорядчі документи у галузі науки  Проректор з наукової роботи, професор І.М. Конет

  2. Інформація про діяльність спеціалізованої вченої ради  Голова спеціалізованої вченої ради, док.істор.н., професор О.М.Завальнюк

  3. Реалізація плану подання наукових періодичних видань К-ПНУ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, забезпечення їх фінансової підтримки.  Керівник відділу наукової роботи М.П.Плахтій

  4. Аналіз стану наукової діяльності фізико-математичного факультету і рекомендацій щодо їх удосконалення.  Заступник декана факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу Р.М.Білик

  5. Різне.

14
 • Засідання ректорату
  12:30 -15:00
  14/01/2021

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

  Доповідає С.А. Копилов, ректор університету.

  1. Наукова діяльність бібліотеки університету упродовж 2015-2020 років: стан та перспективи.

  Доповідає Л.В. Климчук, директор бібліотеки.

  1. Аналіз стану залучення роботодавців до організації освітнього процесу університету, зокрема формування освітніх програм, участі в роботі екзаменаційних комісій тощо (у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2018-2022 роки).

  Доповідає В.І. Адамовський, керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету.

  1. Різні.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31