Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Вересень
Вересень
Вересень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Засідання ректорату
  12:30 -15:00
  15/10/2020

  15.10.2020 р.                          Зал засідань                                    1230

  Порядок денний:

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

  Доповідає С.А. Копилов,  ректор університету.

   

  1. Аналіз наповнення навчального контенту модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE), зокрема наявностi та якості комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей університету, та використання його можливостей для удосконалення самостійної роботи здобувачів вищої освіти, самоконтролю та контролю за результатами виконання iï завдань (на виконання п. 7.5 Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки).

  Доповідає Л.М. Воєвідко, керівник навчально-методичного відділу.

  1. Організація підвищення кваліфікації педагогічних i науково-педагогічних працівників в університеті в 2020-2021 н. р. та ïї відповідність Порядку підвищення кваліфікації педагогічних i науково-педагогічних працівників, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 21  серпня  2019 р.  № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних i науково-педагогічних працівників» (зі змінами).

  Доповідають О.Б. Розумовська, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації та Л.І. Дмитрецька, завідувач аспірантури і докторантури.

   

  1. Різні.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 • Засідання вченої ради університету
  12:30 -15:00
  29/10/2020

  29 жовтня 2020 року засідання вченої ради університету розпочнеться о 1230 через відеозв’язок у Google Meet.

   

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Підсумки вступної кампанії 2020 року і завдання з організації та забезпечення прийому на навчання до університету в 2021 році.

  Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Чабанов В.Г.

  1. Про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів за результатами діяльності в 2019-2020 навчальному році.

  Доповідає керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Бесарабчук Г.В.

  1. Стан відповідності якості освітніх програм та освітньої діяльності з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти „магістр“ спеціальностей 061 Журналістика і 242 Туризм Критеріям оцінювання якості освітньої програми, визначених Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 р. № 977.

  Доповідають гаранти освітніх програм Волковинський О.С., Матвейчук Л.О.

  1. Звіти докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи.

  Доповідають докторанти.

  1. Присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам кафедр університету.

  Доповідає ректор Копилов С.А.

  1. Різні.
30
31
Листопад