Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Квітень
Квітень
Квітень
Квітень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 • Засідання вченої ради університету
  10:00 -12:00
  28/05/2020

  28 травня 2020 року засідання вченої ради університету розпочнеться о 1000.

   

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

   

  1. Затвердження змін до освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.

  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Кобильник В.В.

  1. Результати акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які проходили акредитацію в березні 2020 року.

  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Кобильник В.В.

  1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті фізичної культури.

  Доповідає заступник декана факультету фізичної культури з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти Боднар А.О.

  1. Затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському націо-нальному університеті імені Івана Огієнка на 2020-2021 навчальний рік.

  Доповідає керівник навчального відділу Боднар І.Є.

  1. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.

  Доповідає керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Розумовська О.Б.

  1. Практична підготовка здобувачів вищої освіти університету: досягнення, проблеми, перспективи.

  Доповідає завідувач практики університету Римар Л.М.

  1. Результати роботи кафедри інформатики за 2013-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри інформатики Федорчук В.А.

  1. Результати роботи кафедри загальної та практичної психології за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри загальної та практичної психології Онуфрієва Л.А.

  1. Результати роботи кафедри англійської мови за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри англійської мови Галайбіда О.

  1. Результати роботи кафедри слов’янської філології та загального мовознавства за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Абрамович С.Д.

  1. Результати роботи кафедри музичного мистецтва за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.

  Доповідає завідувач кафедри музичного мистецтва Печенюк М.А.

  1. Різні
29
30
31