Поштова адреса:

Хмельницька обл. м. Кам’янець-Подільський

вул. Огієнка, 61, каб №101

e-mail: sidorova@kpnu.edu.ua

Контактний телефон 5-19-56

Головний бухгалтер – Сідорова Олена Володимирівна

Фінансова інформація

Положення про бухгалтерію Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Заступник головного бухгалтера – Федорова Вікторія Ігорівна тел. 3-38-00
Відповідальна за складання та подання квартальної і місячної фінансової та бюджетної звітності університету до Кам’янець-Подільського управління Державної казначейської служби України та підготовка звіту до Міністерства освіти і науки України. Ведення фактичних, касових видатків по спеціальному та загальному фонду. Нарахування грошової компенсації на продукти харчування та одноразових виплат дітям-сиротам. складання і подання квартальної та місячної звітності до Державної податкової служби України. Ведення обліку ПДВ, реєстрація податкових накладних Ведення малоцінного інвентар’я та розробка документів матеріально-відповідальних осіб (комендантів ). Оприлюднення інформації за операціями на єдиному Веб порталі «Є-Дата».

Заступник головного бухгалтера – Марченко Ольга Георгіївна тел. 3-56-68
Відповідальна за складання, розгляд, затвердження кошторисів по загальному і спеціальному фонду та проведення розрахунків до нього. Складання та затвердження штатних розписів. Укладання договорів з постачальниками та підрядниками, страхування необоротних активів та транспортних засобів. Калькуляція та затвердження вартості платних послуг та вартості проживання у студентких гуртожитках. Підготовка даних для фінансової та бюджетної звітності , здійснює складання окремих її форм до Міністерства освіти і науки України, а також іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Формування річного плану закупівель університету. Подання інформації для проведення процедур закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Заступник головного бухгалтера – Качинська Тетяна Вікторівна
Відповідальна за оброробку документів по касі .Перевірка наявності готівкових коштів у касі університету. Контроль за надходження коштів та складання бухгалтерських записів по нарахуванню плати за проживання у гуртожитку.Ведення обліку заборгованості студентів. Вчасне подання звітності за формами, встановленими Держкомстатом України. Підготовка даних для фінансової та бюджетної звітності , здійснює складання окремих її форм, а також іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Фахівець I категорії – Домбровська Тетяна Володимирівна
Відповідаль за ведення касових операцій. Видача та облік талонів на пальне. Ведення казначейських операцій з урахуванням системи дистанційного обслуговування програмного забезпечення «Клієнт-Казначейства-Казначейство». Облік юридичних та фінансових зобов’язань.

Провідних фахівець – Ратушняк Віолетта Таїрівна
Відповідальна за нарахування академічної та соціальної стипендії, одноразової адресної грошової допомоги студентам , нарахування стипендії аспірантам та докторантам університету. Формування платіжних відомостей та їх подання в банківські установи. Складання та подання звітності по формі № 1 ДФ. Формування реєстрів виплат на перерахування стипендії. Формування справ та подання списків студентів до соціального захисту населення для отримання соціальної стипендії.

Провідних фахівець – Моргуш Марина Миколаївна
Відповідальна Облік дебіторської та кредиторської заборгованості і розрахунків з контрагентами. Складання та подання звітності по формі № 1 ДФ. Оприлюднення інформації за операціями на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках університету на єдиному Веб порталі «Є-Дата».Подання інформації для формування реєстрів виплат на перерахування соціальної стипендії.

Фахівець I категорії – Пазинюк Надія Калинівна
Відповідальна за введення обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів. Підготовка даних для подання річної бюджетної звітності до форми 5 «Звіт про рух необоротних активів» та форми №6 «Звіт про рух матеріалів та продуктів харчування».

Фахівець I категорії – Григоряк Романія Зіновіївна
Відповідальна за нарахування, надходження коштів від платного навчання .Облік студентів-платників . Складання договорів про підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів при переведенні з інших навчальних закладів. Розрахунок кошторису витрат щодо надання освітніх послуг. Ведення обліку заборгованості студентів за навчання. Укладання договорів про відшкодування комунальних платежів орендарями. Ведення обліку паливно-мастильних матеріалів та запчастин. Видача та облік подорожніх листів.

Фахівець I категорії – Корчагіна Юлія Миколаївна
Відповідальна за ведення обліку основних засобів та малоцінного інвентаря, продуктів харчування їдальні університету, складання технологічних карт приготування страв. Розрахунки з підзвітними особами.Формування платіжних відомостей по виплаті відрядження та їх подання в банківські установи. Ведення та облік депонентської заборгованості. Оприлюднення інформації за операціями на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках університету на єдиному Веб порталі «Є-Дата». Складання та подання звітності по формі № 1 ДФ. Видача довіреностей та внутрішніх накладних.

Провідний фахівець – Хімяк Таїса Василівна
Нарахування заробітної плати педагогічному персоналу з загального та спеціального фондів. Ведення обліку працюючих інвалідів. Видача та реєстрація довідок про доходи працівників. Нарахування погодинної оплати праці курсів підвищення кваліфікації вчителів, лінгвістичні курси, підготовчі курси та друга вища освіта. Перерахунок доходів з найманих працівників. Нарахування відшкодувань по листах непрацездатності.

Провідний фахівець – Роїк Тетяна Володимирівна
Нарахування заробітної плати адміністративному та обслуговуючому персоналу , бібліотеці, їдальні та виконавцям держбюджетних науково-дослідних робіт із загального та спеціального фондів. Нарахування погодинної оплати праці, експертних комісій, ліцензійних та акредитаційних експертиз. Оплата згідно цивільно-правових договорів підряду (трудових угод). Складання та подання звітності по формі 1ДФ. .

Провідний фахівець – Мельник Світлана Петрівна
Нарахування заробітної плати адміністративному та обслуговуючому персоналу , бібліотеці, їдальні та виконавцям держбюджетних науково-дослідних робіт із загального та спеціального фондів. Нарахування погодинної оплати праці, експертних комісій, ліцензійних та акредитаційних експертиз. Оплата згідно цивільно-правових договорів підряду (трудових угод). Складання та подання звітності по формі 1ДФ. .

Провідний фахівець – Цимбалюк Ірина Анатоліївна
Нарахування заробітної плати учбово-допоміжному персоналу. Складання та подання до ПФУ звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування в електронному вигляді. Здача звітів до ФСС з ТВП. Видача довідок для нарахування пенсій та довідок про середню заробітну плату на випадок безробіття. Нарахування відшкодувань по листах непрацездатності.

/*для відображення розкладу*/