Головний бухгалтер – Сідорова Олена Володимирівна

Посадові обов’язки головного бухгалтера

Фінансова інформація

Фінансовий звіт 2018
Фінансовий звіт 2017
Фінансовий звіт 2016
Фінансовий звіт 2015
Фінансовий звіт 2014
Звіт про результати фінансової діяльності 2018
Звіт про результати фінансової діяльності 2017
Звіт про результати фінансової діяльності 2016
Звіт про результати фінансової діяльності 2015
Звіт про результати фінансової діяльності 2014
Звіт про рух грошових коштів 2018
Звіт про рух грошових коштів 2017
Звіт про рух грошових коштів 2016
Звіт про рух грошових коштів 2015
Звіт про рух грошових коштів 2014

Положення про бухгалтерію Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Заступник головного бухгалтера – Федорова Вікторія Ігорівна тел. 3-38-00
Відповідальна за складання та подання квартальної і місячної фінансової та бюджетної звітності університету до Кам’янець-Подільського управління Державної казначейської служби України Хмельницької області та підготовка звіту до Міністерства освіти і науки України через систему ІАСУ ФР. Ведення фактичних, касових видатків по спеціальному та загальному фонду. Нарахування грошової компенсації на продукти харчування та одноразових виплат дітям-сиротам.

Фахівець I категорії – Домбровська Тетяна Володимирівна
Відповідальна за ведення касових операцій. Видача та облік талонів на бензин. Ведення казначейських операцій з урахуванням системи дистанційного обслуговування програмного забезпечення «Клієнт-Казначейства-Казначейство». Облік юридичних та фінансових зобов’язань.

Провідних фахівець – Машталяр Юлія Павлівна
Відповідальна за складання і подання звітів до податкових органів, ведення обліку ПДВ, реєстру виданих і отриманих податкових накладних, реєстрація податкових накладних через програмне забезпечення "M.E.Doc IS Звітність". Ведення малоцінного інвентар’я та розробка документів матеріально-відповідальних осіб (комендантів ).

Провідних фахівець – Шмирко Яна Вадимівна
Відповідальна за нарахування стипендії та одноразової адресної грошової допомоги студентам та аспірантам університету. Формування платіжних відомостей та їх подання в банківські установи. Складання та подання звітності по формі № 1 ДФ.

Провідних фахівець – Пукас Іванна Леонідівна
Відповідальна Облік дебіторської та кредиторської заборгованості і розрахунків з контрагентами. Складання та подання звітності по формі № 1 ДФ. Оприлюднення інформації за операціями на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках університету на єдиному Веб порталі «Є-Дата».

Фахівець I категорії – Пазинюк Надія Калинівна
Відповідальна за облік паливно-мастильних матеріалів та запчастин.Введення обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів. Видача та облік подорожніх листів. Оброрбка документів по касі .Перевірка наявності готівкових коштів у касі університету.

Фахівець I категорії – Банах Віта Миколаївна.
Ведення обліку основних, малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, продуктів харчування їдальні університету, складання технологічних карт приготування страв. Ведення змін до додатку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель.

Фахівець I категорії – Гонюк Алла Іванівна.
Відповідальна за ведення обліку основних засобів та малоцінного інвентаря. Розрахунки з підзвітними особами.Формування платіжних відомостей по виплаті відрядження та їх подання в банківські установи. Ведення та облік депонентської заборгованості.

Провідний фахівець – Хімяк Таїса Василівна
Нарахування заробітної плати педагогічному персоналу з загального та спеціального фондів. Ведення обліку працюючих інвалідів. Видача та реєстрація довідок про доходи працівників. Нарахування погодинної оплати праці курсів підвищення кваліфікації вчителів, лінгвістичні курси, підготовчі курси та друга вища освіта. Перерахунок доходів з найманих працівників.

Провідний фахівець – Роїк Тетяна Володимирівна
Нарахування заробітної плати адміністративному та обслуговуючому персоналу , бібліотеці, їдальні та виконавцям держбюджетних науково-дослідних робіт із загального та спеціального фондів. Нарахування погодинної оплати праці, експертних комісій, ліцензійних та акредитаційних експертиз. Оплата згідно цивільно-правових договорів підряду (трудових угод). Складання та подання звітності по формі 1ДФ.

Провідний фахівець – Довга Наталія Іванівна
Нарахування заробітної плати учбово-допоміжному персоналу. Складання та подання персоніфікації в МДЗУ по заробітній праці працівників в електронному вигляді. Здача звітів до ФСС з ТВП, та ФСС від нещасних випадків на виробництві.. Видача довідок для нарахування пенсій та довідок про середню заробітну плату на випадок безробіття. Подання документів на компенсацію виплати заробітної плати мобілізованим.