Головний бухгалтер – Сідорова Олена Володимирівна

Посадові обов’язки головного бухгалтера

Фінансова інформація

Реквізити Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Форма № 1-дс Баланс на 01 січня 2020 року
Форма № 2-дс Звіт про фінансові результати за 2019 рік
Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів
Фінансовий звіт 2018
Фінансовий звіт 2017
Фінансовий звіт 2016
Фінансовий звіт 2015
Фінансовий звіт 2014
Звіт про результати фінансової діяльності 2018
Звіт про результати фінансової діяльності 2017
Звіт про результати фінансової діяльності 2016
Звіт про результати фінансової діяльності 2015
Звіт про результати фінансової діяльності 2014
Звіт про рух грошових коштів 2018
Звіт про рух грошових коштів 2017
Звіт про рух грошових коштів 2016
Звіт про рух грошових коштів 2015
Звіт про рух грошових коштів 2014

Положення про бухгалтерію Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Заступник головного бухгалтера – Качинська Тетяна Вікторівна
Відповідальна за перевірку документів по касі і складання меморіального ордеру № 1, розробка документів та синтетичний рахунок 2211. Облік плати та контроль за надходженням коштів за проживання в гуртожитках студенів і викладачів. Складання довідок про заборгованість, підготовка відповідей на листи громадян, студентів та викладачів. Подання звітності за формами, встановленими Держкомстатом України та Міністерством освіти і науки України, та інформації щодо пільг учасникам бойових дій і багатодітним сім’ям, проведення звіряння розрахунків за наданні населенню субсидії по житлово-комунальних послугах з Департаментом соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради. Ведення фактичних, видатків по спеціальному та загальному фонду. Підготовка даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також іншої періодичної звітності.

Заступник головного бухгалтера – Чернієнко Оксана Олегівна
Відповідальна за складання, розгляд та затвердження кошторисів та проведення розрахунків до кошторисів, дотримання контролю за використанням кошторису згідно з кодами економічної класифікації видатків бюджету. Складання, затвердження та внесення змін до документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету. Складання калькуляцій та затвердження вартості платних послуг, що надаються університетом відповідно до чинного законодавства. Подання часткової інформації ( форма 3.1, 3.2, 1-ІД) до складання квартальної фінансової та бюджетної звітності та довідок. Формування плану закупівель на підставі даних, отриманих від керівників структурних підрозділів Університету та внесення змін до плану закупівель на поточний рік.

Фахівець I категорії – Домбровська Тетяна Володимирівна
Відповідальна за ведення касових операцій. Видача та облік талонів на бензин. Ведення казначейських операцій з урахуванням системи дистанційного обслуговування програмного забезпечення «Клієнт-Казначейства-Казначейство». Облік юридичних та фінансових зобов’язань

Провідних фахівець – Машталяр Юлія Павлівна
Відповідальна за складання і подання звітів до податкових органів, ведення обліку ПДВ, реєстру виданих і отриманих податкових накладних, реєстрація податкових накладних через програмне забезпечення "M.E.Doc IS Звітність". Ведення малоцінного інвентар’я та розробка документів матеріально-відповідальних осіб (комендантів ). Облік основних засобів та малоцінного інвентаря. Розрахунки з підзвітними особами. Формування платіжних відомостей по виплаті відрядження та їх подання в банківські установи. Ведення та облік депонентської заборгованості. Звітність «Є-Дата», облік відряджень, видача доручень.

Провідних фахівець – Ратушняк Віолетта Таїрівна
Відповідальна за нарахування академічної та соціальної стипендії та одноразової адресної грошової допомоги студентам та аспірантам університету. Формування платіжних відомостей та їх подання в банківські установи. Складання та подання звітності по формі № 1 ДФ. Нарахування грошової компенсації на продукти харчування та одноразових виплат дітям-сиротам.

Фахівець I категорії – Назарчук Олена Анатоліївна
Відповідальна за облік дебіторської та кредиторської заборгованості і розрахунків з контрагентами. Складання та подання звітності по формі № 1 ДФ. Оприлюднення інформації за операціями на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках університету на єдиному Веб порталі «Є-Дата». Ведення карток аналітичного обліку касових видатків по загальному і спеціальному фондах.

Фахівець I категорії – Пазинюк Надія Калинівна
Ведення обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів.

Провідний фахівець – Заремба Тетяна Володимирівна
Нарахування заробітної плати педагогічному персоналу з загального та спеціального фондів. Ведення обліку працюючих інвалідів. Видача та реєстрація довідок про доходи працівників. Нарахування погодинної оплати праці курсів підвищення кваліфікації вчителів, лінгвістичні курси, підготовчі курси та друга вища освіта. Перерахунок доходів найманих працівників.

Провідний фахівець – Мельник Світлана Петрівна
Нарахування заробітної плати адміністративному та обслуговуючому персоналу , бібліотеці, їдальні. Нарахування погодинної оплати праці, експертних комісій, ліцензійних та акредитаційних експертиз. Оплата згідно цивільно-правових договорів підряду (трудових угод). Складання та подання звітності по формі 1ДФ. Подання у виконавчу службу звіту по аліментах та виконавчих провадженнях.

Фахівець I категорії – Цимбалюк Ірина Анатоліївна
Нарахування заробітної плати учбово-допоміжному персоналу та виконавцям держбюджетних науково-дослідних робіт із загального фонду, складання та подання персоніфікації в МДЗУ по заробітній праці працівників в електронному вигляді. Подання заявок до ФСС України. Видача довідок для нарахування пенсій та довідок про середню заробітну плату на випадок безробіття. Подання науково-дослідних робіт із загального фонду.

Провідний фахівець – Григоряк Романія Зіновіївна
Відповідальна за облік студентів-платників та контроль за надходженням коштів від платного навчання. Складання довідок про заборгованість студентів та договорів про підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів при переведенні студентів з інших навчальних закладів, з однієї форми навчання та спеціальності на іншу. Укладання договорів про відшкодування комунальних платежів орендарям, нарахування орендних платежів та контроль за їх надходженням. Розробка синтетичного рахунку 1514. Подання звітності за формами, встановленими Держкомстатом України та Міністерством освіти і науки України.

Федорова Вікторія Ігорівна – декретна відпустка до 3-х років, згідно наказу 72-ІВ від 26.06.2018р.

Корчагіна Юлія Миколаївна – декретна відпустка до 3-х років, згідно наказу 10-ІВ від 24.01.2019р.

Кувила Марина Миколаївна- декретна відпустка до 3-х років, згідно наказу